Określamy rolę Kościoła katolickiego w działalności opozycyjnej Polaków w latach 70 XX wieku

Klasa VII. Lekcja nr 2 – uczniowie z orzeczeniami, uczniowie cudzoziemscy.

Temat: Określamy rolę Kościoła katolickiego w działalności opozycyjnej Polaków w latach 70 XX wieku.

Kryteria sukcesu:

  1. Wiem jaką rolę pełnił Kościół katolicki w działalności opozycyjnej Polaków w latach 70.
  2. Znam datę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Materiał wprowadzający:

Polityka władz komunistycznych ograniczała działalność Kościoła..

Dopiero w latach 70 władze ograniczyły działalność propagandową przeciwko Kościołowi. Symbolem pojednania było wysłanie przez ówczesnego premiera bukietu róż na 75 urodziny prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Przełomowym wydarzeniem był wybór kardynała Karola Wojtyły 16 października 1978 r. na papieża. Przyjął wówczas imię Jan Paweł II. W czerwcu 1979 r. przybył z pierwszą pielgrzymką do Polski.

Obejrzyj film na youtube nawiązujący do tego wydarzenia – stanowisko władz komunistycznych.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 206.
  4. Zapisz w zeszycie datę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Wykonana przez uczniów praca będzie sprawdzona przez nauczyciela po powrocie do szkoły.