Określamy skutki działalności opozycji w Polsce w latach 70 XX wiek

Temat: Określamy  skutki działalności opozycji w Polsce w latach 70 XX wieku.

Cel lekcji: Poznasz skutki działalności opozycyjnej w Polsce.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki działalności opozycyjnej w Polsce.
  2. Wymieniam znane postacie związane z działalnością opozycyjną w Polsce.

Pod koniec lat 70 XX wieku w Polsce powstawały kolejne organizacje opozycyjne. Wśród członków grup możemy wymienić osoby: Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz, Kazimierz Świtoń i wielu innych.

Ilustracja 1. Polska lat 70. Wikipedia

Opozycja w końcu lat 70 liczyła ok. 2 tys. osób działających w różnych organizacjach i miała coraz większy wpływ na świadomość społeczeństwa. Zależność PRL od kredytów z Zachodu zmuszała władze do zaniechania brutalnych prześladowań. Zazwyczaj stosowano metodę zamykania na 48 godzin i pozbawiano możliwości wyjazdu za granicę.

Za rządów Edwarda Gierka polepszyły się również relacje między państwem, a Kościołem.

Przełomowym wydarzeniem był wybór kardynała Karola Wojtyły 16 października 1978 r. na papieża. Przyjął wówczas imię Jan Paweł II. W czerwcu 1979 r. przybył z pierwszą pielgrzymką do Polski.

Ilustracja 2. Papież Jan Paweł II w Polsce.  

Ilustracja 3. Papież Jan Paweł II w Polsce.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 172 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu skutki działalności opozycyjnej w Polsce lat 70. Zapisz i wyjaśnij datę 16.10.1978 r. oraz 2-10.06.1978 r. Wypisz przykłady osób – polskich opozycjonistów lat 70.
  6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu 2 skutki działalności opozycyjnej w Polsce lat 70. Zapisz i wyjaśnij datę 16.10.1978 r. oraz 2-10.06.1978 r. Wypisz 2 przykłady osób – polskich opozycjonistów lat 70.
  7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).