Określamy skutki działalności opozycyjnej w Polsce – wykonujemy ćwiczenia

Klasa VIII – lekcja nr 5 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Określamy skutki działalności opozycyjnej w Polsce – wykonujemy ćwiczenia.

Cel lekcji w języku ucznia: Utrwalisz sobie skutki działalności opozycyjnej w Polsce.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady działalności opozycyjnej w Polsce.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie.

             Ilustracja nr 1. Opozycja w Stoczni Gdańskiej – źródło –  Polityka.

  • Wykonaj w zeszycie ćwiczenia.
  • Dokończ poniższe zdania:
  • Na czele głównej organizacji opozycyjnej w Polsce stał  …………….
  • Wystąpienie pracowników w Stoczni Gdańskiej nazwano strajkiem …………… .
  • Opozycja prowadziła działalność przeciwko łamaniu praw ………………….
  • 31 sierpnia 1980 r. Lech Wałęsa i wicepremier Jagielski podpisali tzw. …………………………………………………………………….

Ilustracja 2. Opozycja w Szczecinie – źródło – Polityka.

  • Proszę się nauczyć tematów dotyczących działalności opozycji w Polsce.

Proszę nie przesyłać informacji zwrotnej z tego tematu.