Określamy skutki reformacji

Temat: Określamy skutki reformacji.

Cele lekcji: Poznasz najważniejsze skutki reformacji.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam skutki reformacji.
 2. Przedstawiam okoliczności powstania kościoła anglikańskiego.
 3. Wyjaśniam datę 1545 – 1563, cel zwołania soboru trydenckiego i jego postanowienia.

Reformacja w XVI wieku rozpowszechniła się w Europie.

Skutki reformacji:

 1. powstanie nowych wyznań: luteranizm, kalwinizm i anglikanizm, które określamy jako protestanckie
 2. wojny na tle religijnym
 3. lepsza znajomość Biblii i tłumaczenie jej na języki narodowe
 4. rozwój kultury i literatury
 5. rozłam wśród chrześcijan

Anglikanizm.

Ilustracja 1. Henryk VIII                       

Ilustracja 2. Papież Leon X. Wikipedia

Bezpośrednim powodem powstania anglikanizmu był konflikt między królem Henrykiem VIII, a papieżem Leonem X, o unieważnienie małżeństwa władcy. Papież nie wyraził zgody. Anglikanie odrzucili zwierzchnictwo papieża, ogłosili powstanie kościoła narodowego tzw. anglikańskim, na czele którego stał król.

Sobór trydencki.

Ilustracja 3/4. . Wikipedia

Aby zapobiec postępowi reformacji i przeprowadzić reformy, podjęto decyzję o zwołaniu soboru – zjazd dostojników kościelnych, któremu przewodniczy papież.

1545 – 1563 – obrady soboru trydenckiego. Postanowienia:

 1. przeprowadzenie reformy Kościoła katolickiego
 2. podkreślenie roli zakonu jezuitów
 3. sporządzenie indeksu ksiąg zakazanych
 4. dbanie o rozwój kultury, sztuki, literatury.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Naucz się tego tematu.