Określamy skutki rządów Edwarda Gierka

Temat: Określamy skutki rządów Edwarda Gierka.

Cel lekcji: Poznasz skutki polityki wewnętrznej i zewnętrznej PRL lat 70- tych.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam przyczyny niepowodzeń gospodarczych za rządów E. Gierka.
 2. Wyjaśniam kwestię nowelizacji konstytucji.

Edward Gierek pełnił funkcję I sekretarza KC PZPR.

Ilustracja 1. E. Gierek. Wikipedia

Realizując plany gospodarcze popełniono wiele błędów:

 • kupowano licencje wykorzystywane na Zachodzie już od dłuższego czasu
 • rozpoczęto o 40% więcej inwestycji niż zaplanowano
 • nie oszczędzano energii elektrycznej
 • nie upubliczniano prawdziwych informacji
 • stosowano tzw. ukryte bezrobocie – w przedsiębiorstwach zatrudniano znacznie więcej osób, niż było to konieczne
 • rozkradano majątek państwowy
 • zbyt duże inwestowanie w olbrzymie Państwowe Gospodarstwa Rolne.
 • zaciąganie kolejnych kredytów.

Za rządów E. Gierka władze PRL dążyły do wprowadzenia poprawek do konstytucji. W 1976r. Sejm znowelizował konstytucję. Wprowadzono wówczas zapis, że Polska jest krajem socjalistycznym, oraz uznano PZPR za przewodnią siłę narodu, co dodatkowo wzmocniło władzę partii. Dołączono również zapis o nierozerwalnej przyjaźni polsko – sowieckiej.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 172 – 8 minut
 3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu skutki polityki E. Gierka z wyjaśnieniami. Wypisz zmiany zapisów konstytucyjnych.
 6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu 4 skutki polityki E. Gierka. Wypisz 2 zmiany zapisów konstytucyjnych.
 7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).