Określamy ustalenia obrad Okrągłego Stołu

Klasa VIII – lekcja 12

Temat lekcji: Określamy ustalenia obrad Okrągłego Stołu.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz postanowienia tzw. Okrągłego Stołu.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam postanowienia obrad Okrągłego Stołu.
  2. Określam czas obrad Okrągłego Stołu.

Wprowadzenie.

W kwietniu 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował ponownie NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Znowu zaczął się ukazywać „Tygodnik Solidarność”. Pojawiła się także „Gazeta Wyborcza”, kolejne opozycyjne pismo. Jego redaktorem naczelnym został Adam Michnik. W gazecie prezentowali się kandydaci Komitetu Obywatelskiego, każdy miał zdjęcie zrobione z Lechem Wałęsą. KO uzyskał też dostęp do radia i telewizji – 28 kwietnia w radiu, a 9 maja w telewizji została nadana pierwsza audycja Studia „Solidarność”.

Wybory odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Głosowano w dwóch turach. Frekwencja była bardzo niska (I tura – 62,7%, II – 25%). Opozycja uzyskała 161 mandatów w sejmie i prawie wszystkie (99 na 100) w senacie. Dla strony rządzącej na pewno ogromną porażką był fakt, że prawie całkowicie przepadła tzw. lista krajowa (z 35 kandydatów do parlamentu dostały się tylko 2 osoby). Mandaty te zostały rozdzielone na listy okręgowe i obsadzone w II turze.

Ilustracja nr 1. Obrady Okrągłego Stołu. Nowa historia.pl

Ilustracja nr 2. Obrady Okrągłego Stołu. Nowa historia.pl

Ilustracja nr 3. Wybory 4 czerwca 1989 r. Newsweek.pl

Ilustracja nr 4. Wybory 4 czerwca 1989 r. Wyborcza.pl

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 8 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku 227 – 228 -10 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika napisz w zeszycie informację – Skutki zwołania obrad Okrągłego Stołu – 10 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Za pośrednictwem formularza kontaktowego prześlij w dniu dzisiejszym informację zwrotną: Przyczyny i skutki obrad Okrągłego Stołu. Wyjaśnij co oznaczał gest Tadeusza Mazowieckiego – ilustracja nr 3.