Określamy wybrane metody władz komunistycznych w celu przejęcia pełnej władzy w państwie

Temat: Określamy wybrane metody władz komunistycznych w celu przejęcia pełnej władzy w państwie.

Cel lekcji: Poznasz wybrane przykłady działań władz komunistycznych w Polsce podjęte w celu przejęcia pełni władzy.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co to było referendum ludowe i kiedy zostało przeprowadzone.
  2. Wyjaśniam co to była propaganda.
  3. Wyjaśniam skróty MO, UB.
  4. Wyjaśniam datę 19.01.1947 r.
  5. Wyjaśniam kim był Bolesław Bierut.

30.06.1946 r. odbyło się referendum ludowe, czyli głosowanie.

Ilustracja 1. Referendum ludowe. Wikipedia

 Postawiono 3 pytania dotyczące likwidacji senatu, zatwierdzenia reform społeczno – gospodarczych i uznania granic na północy i zachodzie. Propaganda komunistyczna apelowała o głosowanie „3xtak”. Wyniki wyborów zostały sfałszowane.

Władze komunistyczne podjęły działania przeciwko opozycji.

Powołano Milicję Obywatelską i Urząd Bezpieczeństwa.

Ilustracja 2. Milicja Obywatelska. Wikipedia

Ilustracja 3. Milicja Obywatelska. Wikipedia

Ilustracja 4. Urząd Bezpieczeństwa. Wikipedia

19.01.1947 r. przeprowadzono wybory do sejmu ustawodawczego. Według oficjalnych danych 80% zagłosowało na wspólną listę PPR, co określono mianem „cudu nad urną”, czyli fałszowanie wyników wyborów.

Ilustracja 5. Cud nad urną. Wikipedia

Ilustracja 6. Bolesław Bierut. Wikipedia

Sejm ustawodawczy na prezydenta wybrał Bolesława Bieruta.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 136. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy. wybrane przykłady działań władz komunistycznych w Polsce podjęte w celu przejęcia pełni władzy. Wyjaśnij skróty MO, UB. Wyjaśnij datę 19.01.1947 r. Wyjaśnij kim był Bolesław Bierut.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wyjaśnij skróty MO, UB. Wyjaśnij datę 19.01.1947 r. Napisz jaką funkcję pełnił Bolesław Bierut.

  • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).