Określamy zasięg ekspansji arabskiej i jej wpływ na Europę

Temat: Określamy zasięg ekspansji arabskiej i jej wpływ na Europę.

Cele lekcji: Poznasz wybrane elementy Islamu i wpływ tej ekspansji na Europę.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam wybrane elementy Islamu.
 2. Wyjaśniam kim był Mahomet.
 3. Wiem, jaki był wpływ kultury i nauki arabskiej na Europę

Ilustracja 1. Półwysep Arabski. Wikipedia

Arabowie zajmowali terytorium Półwyspu Arabskiego. Większość z nich prowadziła koczowniczy tryb życia, zajmując się pasterstwem i handlem. Głównym ośrodkiem religijnym była Mekka ze świątynią, w której ścianę wmurowano Czarny Kamień.

       Ilustracja 2. Mekka. Wikipedia

Głównym prorokiem był Mahomet, który głosił istnienie jednego Boga – Allacha. Obowiązkiem człowieka jest poddanie się woli bożej, co oznacza – islam. Dlatego religię stworzoną przez Mahometa nazywamy Islamem a jego wyznawcy to muzułmanie.

Ilustracja 3. Koran. Wikipedia

Zasady Islamu zostały określone w księdze zwanej Koranem. Muzułmańska świątynia to meczet.

Po śmierci Mahometa przywódcami zostali kalifowie – następcy proroka. Pod ich kierunkiem muzułmanie dokonali licznych podbojów.

Ilustracja 4. Imperium Arabskie. Wikipedia

Cywilizacja arabska odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i nauki europejskiej. Arabowie przejmowali osiągnięcia innych ludów i je rozpowszechniali.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 104-107. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Kim był Mahomet?
 5. Jak się nazywają wyznawcy Allacha?
 6. Jak się nazywa ich religia?
 7. Jakie są filary Islamu?
 8. Jak się nazywa święta księga?
 9. Jak się nazywa miejsce modlitwy?
 10. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 11. Naucz się tego tematu.
 12. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).