Omawiamy czasy świetności dynastii Jagiellonów

Temat: Omawiamy czasy świetności dynastii Jagiellonów.

Cel lekcji: Poznasz wybrane elementy sytuacji politycznej Polski w XV w.

Kryteria sukcesu:

  1. Wiem jakie były przyczyny zawiązania i rozpadu unii z Węgrami
  2. Wyjaśniam kiedy odbyła się bitwa pod Warną.
  3. Wymieniam kolejnych władców z dynastii Jagiellonów.

Po śmierci Władysława Jagiełły władzę w Polsce przejął syn Władysław III, w którego imieniu rządy w kraju sprawowała rada opiekuńcza.

Ilustracja 1. Władysław Warneńczyk. Wikipedia

Przewodniczył jej biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki.

Ilustracja 2. Zbigniew Oleśnicki. Wikipedia

 Był on zwolennikiem nowej unii Węgier z Polską. W 1440 r. Węgrzy obwołali Władysława swoim monarchą. Młody król stał się władcą dwóch królestw. Tak doszło do zawarcia unii personalnej z Węgrami. Wkrótce wybuchła wojna z Turcją. Początkowo Władysław odnosił sukcesy i zawarł pokój, który został zerwany. W 1444 r. koło miejscowości Warna nad Morzem Czarnym doszło do decydującej bitwy.

Ilustracja 3.4. Bitwa pod Warną. Wikipedia

Starcie zakończyło się zwycięstwem wojsk tureckich. Władysław III król Polski i Węgier poległ w boju. Od tego czasu nazywano go Władysław Warneńczyk.

Po śmierci Władysława III władzę w Polsce został Kazimierz Jagiellończyk.

Ilustracja 5. Kazimierz Jagiellończyk. Wikipedia

 Był to pomyślny okres dla nauki i sztuki.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika  216-217
  3. Przeanalizuj infografiki.
  4. Naucz się tego tematu.