Omawiamy działalność Polskiego Państwa Podziemnego

Temat: Omawiamy działalność Polskiego Państwa Podziemnego.

Cele lekcji: Poznasz cele, wybrane działania PPP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: Polskie Państwo Podziemne (PPP), Armia Krajowa (AK), Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), Delegatura Rządu RP na Kraj, Rada Jedności Narodowej (RJN), Szare Szeregi, mały sabotaż, dywersja.
  2.  Wyjaśniam daty: powstania Delegatury Rządu RP na Kraj (XII 1940), powstania AK (14 II 1942) i główne funkcje.
  3. Identyfikuję postacie: Stefana Roweckiego, ps. Grot, Tadeusza Komorowskiego, ps. Bór, Jana Bytnara, ps. Rudy.
  4. Wskazuję na mapie rejony najintensywniejszej działalności polskiej partyzantki.

Polskie Państwo Podziemne – PPP, było ewenementem w okupowanej Europie. W żadnym innym kraju znajdującym się pod okupacją nie stworzono w podziemiu tak organizacyjnie sprawnie działających struktur państwowych. Cywilne struktury tworzyła Delegatura Rządu RP na Kraj.

Ilustracja ½ Polskie Państwo Podziemne. Wikipedia

Konspiracja polityczna i wojskowa zaczęła się kształtować jeszcze podczas kampanii wrześniowej. 27 września 1939 roku w oblężonej Warszawie gen. Michał Tokarzewski‑Karaszewicz powołał Służbę Zwycięstwu Polski.

Ilustracja 3/4 M. Tokarzewski-Karaszewicz  Kazimierz Sosnkowski. Wikipedia

Na początku grudnia 1939 roku Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, a na jego czele stanął Kazimierz Sosnkowski.  Miała to być organizacja wojskowa, ogólnonarodowa i ponadpartyjna. Nadzór nad organizacją w kraju na terenach okupowanych przez Niemcy miał sprawować Stefan Grot‑Rowecki, a pod okupacją radziecką Tokarzewski‑Karaszewicz.

Ilustracja 5/6 Stefan Grot – Rowecki M. Tokarzewski-Karaszewicz  . Wikipedia

Od czerwca 1940 roku komendantem ZWZ (na całym obszarze okupowanym) był Grot‑Rowecki.

14 lutego 1942 roku zapadła decyzja o przekształceniu ZWZ w Armię Krajową.

Ilustracja 7/8 Armia Krajowa. Wikipedia

Ilustracja 9 Armia Krajowa. Wikipedia

Działalność AK początkowo początkowo koncentrowała się na działalności propagandowej i sabotażowej. Z AK współpracował ZHP Szare Szeregi.

Ilustracja 10/11 Szare Szeregi. Wikipedia

Ilustracja 12/13 Szare Szeregi. Wikipedia

Wbrew zakazom okupanta niemieckiego w konspiracji dalej działały polskie partie polityczne. W styczniu 1944 r. została powołana Rada Jedności Narodowej – podziemny parlament.

Ilustracja 14/15 Rada Jedności Narodoweji. Wikipedia