Omawiamy konflikt na Bliskim Wschodzie

Temat: Omawiamy konflikt na Bliskim Wschodzie.

Cele lekcji: Poznasz wybrane przykłady konfliktów na Bliskim Wschodzie.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: Bliski Wschód, syjonizm, konflikt żydowsko – palestyński.
  2. Wyjaśniam co się wydarzyło w maju 1948 r.
  3. Wyjaśniam przyczynę konfliktu żydowsko – palestyńskiego.

Bliski Wschód to państwa południowo – zachodniej Azji i północno – wschodniej części Afryki.

Ilustracja 1. Bliski Wschód. Wikipedia

Pod koniec XIX wieku powstała idea syjonizmu – konieczność utworzenia państwa żydowskiego.

W maju 1948 r. Żydzi proklamowali powstanie państwa Izrael, co stało się przyczyną konfliktu żydowsko – palestyńskiego.

Ilustracja 2. Bliski Wschód – powstanie Izraela. Wikipedia

Ilustracja 3. Dawid Ben Gurion. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 132-133– 8 minut.
  3. Napisz w zeszycie wszystkie wyjaśnienia kryteriów  – 15 minut.
  4. Naucz się tego tematu.