Omawiamy konflikt papiestwa z cesarstwem – określamy przyczyny i skutki

Temat: Omawiamy  konflikt papiestwa z cesarstwem – określamy przyczyny i skutki.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki  konfliktu papiestwa z cesarstwem.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam, jakie były przyczyny i skutki konfliktu papiestwa z cesarstwem .
  2. Wyjaśniam kim był Grzegorz VII i Henryk IV.

W średniowieczu Kościół rywalizował również z władzą świecką. Jedną z przyczyn był spór o inwestyturę – prawo do decydowania o wyborze dostojników kościelnych np. biskupów.

W drugiej połowie XI wieku na czele Kościoła stał papież Grzegorz VII, który dążył do wyzwolenia duchowieństwa spod władzy świeckich.

Ilustracja 1. Grzegorz VII. Wikipedia

Cesarzem był Henryk IV, który namówił biskupów niemieckich do buntu przeciwko papieżowi. W odpowiedzi na to papież rzucił na niego klątwę, co oznaczało, że poddani mogą wymówić posłuszeństwo władcy.

Ilustracja 2. Henryk IV. Wikipedia

Ilustracja 3. Canossa. Wikipedia

Ostatecznie spór między papiestwem, a cesarstwem zakończył się w 1122 r. podpisaniem w Wormacji konkordatu – umowy, na mocy którego cesarz zrzekł się prawa do mianowania biskupów, a otrzymał prawo nadawania kościelnego majątku ziemskiego. Nastąpiło usamodzielnienie się władzy duchownej od świeckiej.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 120. – 8 minut.
  3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na wyżej wymienione kryteria.
  4. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  5. Naucz się tego tematu.
  6. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).