Omawiamy kryzys i odbudowę państwa polskiego w XI w

Temat: Omawiamy kryzys i odbudowę państwa polskiego w XI w.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki kryzysu w państwie.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam na czym polegał kryzys państwa polskiego w I połowie XI w.
  2. Wymieniam dokonania Kazimierza Odnowiciela.

Po śmierci Bolesława Chrobrego królem Polski został jego syn Mieszko II, który początkowo kontynuował politykę swojego ojca.

Ilustracja 1. Mieszko II. Wikipedia.

Toczył walki z cesarstwem, starając się wzmacniać państwo i Kościół. W 1031 r. Polska nie zdołała odeprzeć ataku z zachodu i wschodu, co doprowadziło do utraty Milska, Łużyc i Grodów Czerwieńskich. Trudną sytuację wykorzystał Bezprym (starszy brat Mieszka), który przejął władzę i odesłał insygnia koronacyjne cesarzowi. Po jego śmierci ponownie przejął władzę Mieszko II, któremu nie udało się już wzmocnić władzy ani odzyskać insygniów koronacyjnych. Po jego śmierci w 1034 r. rozpoczął się zamęt w kraju. Doprowadziło to do oderwania się od Polski Mazowsza i Pomorza Gdańskiego, a syn Mieszka II uciekł z kraju.

Ilustracja 2. Polska XI w. Wikipedia.

W 1038 r. na ziemie polskie najechali Czesi, dokonując licznych zniszczeń i wywożąc relikwie świętego Wojciecha. Miały miejsce również liczne bunty ludności, która chciała odrzucić chrześcijaństwo.

W 1039 r. książę Kazimierz powrócił do kraju na czele armii składającej się z 500 ciężkozbrojnych wojów.

Ilustracja 3. Kazimierz Odnowiciel. Wikipedia.

W kolejnych latach panowania władcy udało się odzyskać Mazowsze, Pomorze Gdańskie i Śląsk. Stłumił bunty ludności i przywrócił chrześcijaństwo. Odbudował polskie biskupstwa.

Ilustracja 4. Kraków. Wikipedia.

Główną siedzibą księcia stał się Kraków. Za te dokonania w dziejach zapisał się jako Kazimierz Odnowiciel.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 175-176. – 8 minut.

Podsumowanie:

Uczniowie polscy: Wypisz przyczyny i skutki kryzysu państwa polskiego w XI wieku. Napisz krótką notatkę na temat dokonań Kazimierza Odnowiciela.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Wypisz 2 przyczyny i 2 skutki kryzysu państwa polskiego w XI wieku. Wypisz dokonania księcia Kazimierza Odnowiciela.

  • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).