Omawiamy kwestię patriotyzmu

Temat: Omawiamy kwestię patriotyzmu.

Cel lekcji: Poznasz znaczenie słowa patriotyzm. Poznasz wybrane przykłady postaw patriotycznych .

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam pojęcia: Patriotyzm i Ojczyzna.
  2. Podaję przykłady postaw patriotycznych i działań na rzecz dobra Ojczyzny dawniej i dziś.
  3. Odczytuję z wykresów informacje na temat patriotyzmu.

Patriotyzm to postawa charakteryzująca się troską o dobro narodu i ojczyzny. Może wyrażać się w deklaracjach i działaniach.

Ojczyzna – termin o dwojakim znaczeniu, odnoszącym się do przestrzeni istotnej dla pojedynczego człowieka (jednostki) bądź zbiorowości (narodu), wyznaczone zwłaszcza miejscem urodzenia tych osób, ich zamieszkiwaniem przez istotną część życia, czy miejscem pochodzenia ich przodków bądź rodziny.

Ilustracja ½ Ojczyzna. Wikipedia

W życiu codziennym Polacy dokonują wielu wyborów, które świadczą o stopniu zainteresowania dobrem ojczyzny.