Omawiamy kwestię powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – określamy przyczyny amerykańskiej wojny o niepodległość

Temat: Omawiamy kwestię powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – określamy przyczyny amerykańskiej wojny o niepodległość.

Cel lekcji: Poznasz okoliczności i przyczyny amerykańskiej wojny o niepodległość.

Kryteria sukcesu:

 • Wymieniam i omawiam okoliczności, które doprowadziły do amerykańskiej wojny o niepodległość.
 • Wymieniam 5 przyczyn amerykańskiej wojny o niepodległość.
 • Omawiam wybrane wydarzenia z wojny o niepodległość.
 • Wyjaśniam daty: 1776, 1783.

Okoliczności, które doprowadziły do amerykańskiej wojny o niepodległość.

W Ameryce rozwijało się europejskie osadnictwo w wyniku wielkich odkryć geograficznych. Szczególną rolę odgrywały dwa państwa: Wielka Brytania i  Hiszpania. Od XVII wieku na wschodnim wybrzeżu zaczęli osiedlać się Anglicy. Stopniowo powstało 13 angielskich kolonii. Gospodarka 13 kolonii opierała się przede wszystkim na handlu zagranicznym z Europą. Na południu dominowały wielkie plantacje bawełny i tytoniu, na których pracowali niewolnicy, a na terenach północnych przeważały średnie i duże gospodarstwa, wykorzystujące pracę najemną. Angielskie kolonie łączyła przede wszystkim ich zależność od metropolii. To właśnie niekorzystne dla osadników decyzje ekonomiczne podejmowane w Londynie przyczyniły się do powstania wspólnoty interesów między koloniami i wykształcenia się ich poczucia odrębności od Wielkiej Brytanii. Wyzysk kolonii przez Brytyjczyków doprowadził do wybuchu wojny.

Ilustracja 1. Angielskie kolonie. Wikipedia

Przyczyny amerykańskiej wojny o niepodległość.

 1. wyzysk kolonii przez Brytyjczyków
 2. zwiększanie cła przez rząd brytyjski na towary przywożone z Ameryki
 3. wprowadzenie zakazu produkcji wielu towarów w koloniach
 4. zmuszanie osadników do kupowania produktów brytyjskich
 5. ograniczenie wolności handlu na obszarze kolonii.

Wybrane wydarzenia z wojny o niepodległość.

 • Reakcją osadników było organizowanie bojkotu – czyli protestu na kupowanie towarów sprowadzanych z Wielkiej Brytanii. Najsłynniejszym wydarzeniem związanym z bojkotem było tzw. „Bostońskie picie herbaty”.

Ilustracja 2/3. Angielskie kolonie – Bostońskie picie herbaty. Wikipedia

 • Rozpoczęcie działań zbrojnych.
 • Uchwalenie Deklaracji Niepodległości przez kolonistów – 4.07.1776 r.:
  • Wypowiedzenie posłuszeństwa Brytyjczykom
  • Ogłoszenie utworzenia nowego państwa pod nazwą Stany Zjednoczone Ameryki.

Ilustracja 4/5. Deklaracja Niepodległości. Wikipedia

 1. Odniesienie zwycięstw przez kolonistów w bitwie pod Saratogą i Yorktown.
 2. Przystąpienie do wojny po stronie Stanów Zjednoczonych państw: Francja, Hiszpania, Holandia.
 3. Kapitulacja armii brytyjskiej.
 4. Zawarcie pokoju w 1783 r.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. W zeszycie wypisz 5 przyczyn wojny o niepodległość.
 3. Wyjaśnij pisemnie w oparciu o tekst źródłowy – co to była Deklaracja Niepodległości?
 4. Wypisz w zeszycie nazwy państw, które poparły Stany Zjednoczone.
 5. Wyjaśnij pisemnie daty: 4.07.1776 i 1783.