Omawiamy losy „żołnierzy niezłomnych” na przykładzie Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny. – cz.2.

Klasa IV – lekcja 8 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Omawiamy losy „żołnierzy niezłomnych” na przykładzie Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny. – cz.2.

Cel w języku ucznia: Poznasz przykłady bohaterskich czynów Danuty Siedzikówny i Witolda Pileckiego.

Kryteria sukcesu:

  1. Opowiadam o bohaterskich czynach Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny.

Materiał wprowadzający.

Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna to przykład polskich „żołnierzy niezłomnych”. W powojennej Polsce byli przeciwnikami rządów komunistycznych. Nie pogodzili się z zależnością Polski od ZSRS. Za swoją postawę zapłacili własnym życiem.

Ilustracja nr 1. Witold Pilecki. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 2. Witold Pilecki w obozie koncentracyjnym. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 3. Danuta Siedzikówna. Wikipedia.pl

Ilustracja nr 4. Danuta Siedzikówna – „Inka”, Wikipedia.pl

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30  minut)

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie (2 minuty).
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem (4 minuty ).
  3. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku – str.116 i 118 (10 minut).
  4. Napisz w zeszycie informację na temat działalności Witolda Pileckiego (5 zdań ) i Danuty Siedzikówny (5 zdań )- ( 14 minut )

Proszę nauczyć się tego i poprzednich tematów. Proszę  przesłać informację zwrotną z tego tematu w dniu dzisiejszym, za pośrednictwem formularza kontaktowego.