Omawiamy okoliczności powstania polskiego rządu na wychodźstwie

Temat: Omawiamy okoliczności powstania polskiego rządu na wychodźstwie.

            Omawiamy wybrane wydarzenia związane z działalnością polskiego rządu na

            wychodźstwie.

Cele lekcji: Poznasz okoliczności utworzenia polskiego rządu emigracyjnego.

Poznasz przykłady działań z inicjatywy polskiego rządu na wychodźstwie.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam znaczenie terminów: rząd emigracyjny, układ Sikorski–Majski.
 2. Wyjaśniam znaczenie terminów: armia Andersa, sprawa katyńska, katastrofa gibraltarska.
 3. Znam daty: powstania rządu emigracyjnego, układu Sikorski–Majski, utworzenia armii polskiej, katastrofy gibraltarskiej.
 4. Identyfikuję postacie: Władysława Sikorskiego, Władysława Raczkiewicza, Władysława Andersa.
 5.  Omawiam postanowienia układu Sikorski–Majski.
 6.  Przedstawiam okoliczności formowania się Armii Polskiej w ZSRS.
 7. Wyjaśniam przyczyny zerwania przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z polskim rządem na uchodźstwie.

!7.09.1939 r. przyczynił się do podjęcia decyzji o ewakuacji przedstawicieli polskich władz, którzy w Rumunii poddali się do dymisji. 30.09.1939 r. został powołany nowy rząd w składzie:

 1. Władysław Raczkiewicz – prezydent
 2. Władysław Sikorski – premier i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych.

Ilustracja 1.Władysław Raczkiewicz Ilustracja

2. Gen. Władysław Sikorski. Wikipedia

Po zaatakowaniu ZSRS przez Niemców, sytuacja polityczna uległa zmianie. Efektem było podpisanie 30.07.1941 r. układu tzw. Sikorski – Majski.

Ilustracja 3/4.Układ Sikorski – Majski. Wikipedia

 Postanowienia:

 1.  nawiązanie stosunków dyplomatycznych polsko – sowieckich
 2. współpraca w walce z Niemcami
 3. utworzenie polskiej armii na terenie ZSRS
 4. ogłoszenie amnestii dla Polaków w łagrach i więzieniach
 5. zwrot zagrabionego przez Sowietów polskiego mienia narodowego

14.08.1941 r. zostały podpisane w Moskwie dokumenty regulujące tworzenie polskiej armii w ZSRS. W wyniku narastającego sporu o armię Andersa, Brytyjczycy podjęli decyzję o ewakuacji wojska polskiego na Bliski Wschód (VIII 1942 r.).

Ilustracja 5/6.Gen. Władysław Anders i armia polska. Wikipedia

Ilustracja 7/8.Gen. Władysław Anders i armia polska. Wikipedia

Masowe groby w Katyniu zostały odkryte przez Niemców w 1942 r., ale wiadomość ta została upubliczniona 13.04.1943 r.

Ilustracja 9/10.Gen. Zbrodnia katyńska. Wikipedia

Ilustracja 11/12.Gen. Zbrodnia katyńska. Wikipedia

4.07.1943 r. w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem zginął gen. Władysław Sikorski. Nowym premierem został Stanisław Mikołajczyk, a Naczelnym Wodzem mianowano gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Ilustracja 13/14. Katastrofa nad Gibraltarem. Wikipedia

Ilustracja 15. Katastrofa nad Gibraltarem. Wikipedia

Ilustracja 16/17Stanisław Mikołajczyk .Gen. Kazimierz Sosnkowski. Wikipedia