Omawiamy panowanie Bolesława Chrobrego

Temat: Omawiamy panowanie Bolesława Chrobrego.

Cele lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia pierwszego króla Polski.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam kim był Bolesław Chrobry i jaką pełnił funkcję.
 2. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1000 r. i w 1025 r.
 3. Opowiadam o zjeździe gnieźnieńskim – określam przyczyny i skutki.
 4. Wyjaśniam pojęcia: koronacja, gród, wojowie, arcybiskupstwo.

Następcą Mieszka I został jego syn Bolesław Chrobry.

Ilustracja 1. Bolesław Chrobry. Wikipedia

 Podczas swojego panowania toczył wojny z Niemcami, Rusią i Czechami. W rezultacie powiększył terytorium Polski o nowe ziemie.

Ilustracja 2. Polska za panowania Bolesława Chrobrego. Wikipedia

W 1000 r. odbył się w Gnieźnie zjazd – spotkanie księcia Bolesława c cesarzem niemieckim Ottonem III.

Przyczyny zjazdu:

 1.  złożenie hołdu świętemu Wojciechowi przez cesarza
 2. plan zjednoczenia Europy przez Ottona III.

Skutki zjazdu:

 1. utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie
 2. umocnienie Polski w Europie.

             W 1025 r. odbyła się w Gnieźnie koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski. Była to pierwsza koronacja.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Jak się nazywał pierwszy historyczny król Polski ?
 5. W którym roku i gdzie odbył się zjazd?
 6. Kto przybył do Gniezna w 1000 r.?
 7. Kiedy, gdzie odbyła się pierwsza koronacja?
 8. Podczas swojego panowania z kim prowadził wojny Bolesław Chrobry?
 9. Odszukaj w temacie w podręczniku pojęcia podane w kryteriach – 12 minut.
 10. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 11. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.