Omawiamy panowanie Bolesława Śmiałego

Temat: Omawiamy panowanie Bolesława Śmiałego.

Cel lekcji: Poznasz wybrane wydarzenia z okresu panowania Bolesława Śmiałego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam kim był Bolesław Śmiały
  2. Wyjaśniam kim był biskup Stanisław
  3. Wyjaśniam przyczynę konfliktu między władcą, a biskupem.

Po śmierci Kazimierza Odnowiciela władzę przejął ego syn Bolesław Śmiały.

Ilustracja 1. Bolesław Śmiały. Wikipedia

Dążył on do umocnienia pozycji państwa polskiego i uniezależnienia od sąsiadów. Walczył z Czechami, odzyskał Grody Czerwieńskie.

Ilustracja 2. Polska za panowania Bolesława Śmiałego. Wikipedia

 W polityce międzynarodowej realizował cele dyplomacji. W konflikcie między papieżem Grzegorzem VII, a cesarzem Henrykiem IV o inwestyturę (nadawanie stanowisk kościelnych duchowieństwu), poparł papieża.

W 1076 r. został koronowany na króla Polski w Gnieźnie.

Ilustracja 3. Koronacja. Wikipedia

Mimo licznych sukcesów władcy wybuchł przeciwko niemu bunt możnych, którzy byli wspierani przez biskupa krakowskiego Stanisława.

Ilustracja 4. Biskup Stanisław. Wikipedia

Bolesław stłumił bunt, a biskup Stanisław został skazany na śmierć. Wydarzenie to wywołało ogromne oburzenie społeczeństwa, a Bolesław musiał uciekać z kraju na Węgry. Tam po kilku latach zmarł.

Ilustracja 5. Biskup Stanisław. Wikipedia

Ilustracja 6. Biskup Stanisław. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 177– 8 minut.
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu i przypomnij tematy dotyczące kształtowania państwa polskiego.