Omawiamy panowanie Jadwigi i Władysława Jagiełły

Temat: Omawiamy panowanie Jadwigi i Władysława Jagiełły.

Cel lekcji: Poznasz wybrane wydarzenia za panowania Jadwigi i Władysława.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam kim była Jadwiga i jej zasługi dla polskiej kultury.
 2. Wyjaśniam kim był Jagiełło i jaką pełnił funkcję.
 3. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1385 r.
 4. Wyjaśniam pojęcie: unia.
 5. Wyjaśniam kim byli Krzyżacy.

Po śmierci Kazimierza Wielkiego władzę w Polsce przejął Ludwik Andegaweński– król Węgier, a następnie jego córka Jadwiga Andegaweńska. Poślubiła ona księcia Litwy – Jagiełłę, który po chrzcie przyjął imię Władysław.

Ilustracja 1. Królowa Jadwiga. Wikipedia

Ilustracja 2. Król Władysław Jagiełło. Wikipedia

W 1385 r. w Krewie została zawarta unia polsko – litewska.

Ilustracja 3. Unia w Krewie. Wikipedia

Ilustracja 4. Polska i Litwa. Wikipedia

Główne zagrożenie dla Polaków i Litwinów stanowili Krzyżacy.

Ilustracja 5. Krzyżacy. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str.54 – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Jak się nazywał władca, który rozpoczął dynastię Jagiellonów w Polsce?
 5. Jaką funkcję pełniła Jadwiga zanim poślubiła Jagiełłę?
 6. W którym roku i gdzie została zawarta unia polsko – litewska?
 7. Kto zagrażał Polsce i Litwie?
 8. Do rozwoju jakiej uczelni przyczyniła się królowa Jadwiga?
 9. Wypisz przyczyny i skutki zawarcia unii polsko – litewskiej.- 12 minut.
 10. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 11. Naucz się tego tematu.
 12. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).