Omawiamy panowanie Kazimierza Wielkiego

Temat: Omawiamy panowanie Kazimierza Wielkiego.

Cel lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia ostatniego króla dynastii Piastów.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam kim był Kazimierz Wielki i jaką pełnił funkcję.
 2. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1364 r i wiem kim byli żacy.
 3. Opowiadam o najważniejszych osiągnięciach władcy.
 4. Wyjaśniam powiedzenie: „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.

Polska za panowania Kazimierza Wielkiego.

Ilustracja 1. Polska za panowania Kazimierza Wielkiego. Wikipedia

Ostatnim władcą z dynastii Piastów był Kazimierz III Wielki, koronowany na króla Polski w 1333 r.

Ilustracja 2. Kazimierz III Wielki. Wikipedia

Władca ten prowadził pokojową politykę zagraniczną. Zawierał korzystne dla Polski sojusze.

Podczas sprawowania władzy zrealizował wiele działań:

Ilustracja 3. Zamek w Będzinie. Wikipedia

Ilustracja 4. Miasto średniowieczne. Wikipedia

Ilustracja 5. Dokument średniowieczny. Wikipedia

Ilustracja 6. Akademia Krakowska. Wikipedia

Ilustracja 7. Akademia Krakowska. Wikipedia

Ilustracja 8. Akademia Krakowska – żacy Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str. – 8 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Jak się nazywał ostatni z dynastii Piastów król Polski ?
 5. W którym roku był koronowany?
 6. Jaką prowadził politykę zagraniczną?
 7. Jak się nazywała uczelnia wyższa, którą założył król Kazimierz i w którym roku?
 8. Jak się nazywali studenci tej uczelni?
 9. Wyjaśnij i napisz co oznacza powiedzenie: „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.- 12 minut.
 10. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 11. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).