Omawiamy panowanie Mieszka I

Temat: Omawiamy panowanie Mieszka I.

Cele lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia pierwszego historycznego władcy Polski.

Kryteria sukcesu:

 1. Określam w czasie i lokalizuję na mapie ziemie, które znalazły się pod rządami Mieszka I.
 2. Wyjaśniam jaką funkcję pełnił Mieszko I i kim była Dobrawa.
 3. Wyjaśniam co się wydarzyło w 966 r. i w 972 r.
 4. Wyjaśniam pojęcia: dynastia, Piastowie.

 Mieszko I

Ilustracja 1. Mieszko I. Wikipedia

Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski.

Dobrawa

Jego żoną była czeska księżniczka Dobrawa.

Ilustracja 2. Dobrawa. Wikipedia

Państwo Mieszka I

W skład państwa Mieszka I wchodziły ziemie Polan w Wielkopolsce , a także Mazowsze i Pomorze Wschodnie. Później Mieszko przyłączył Pomorze Zachodnie, Śląsk i ziemię Wiślan w Małopolsce. Pierwszą stolicą Polski było Gniezno.

Ilustracja 3. Polska Mieszka I. Wikipedia

Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę i za pośrednictwem jej kraju w 966 roku przyjął chrzest. Książę stał się równy innym władcom Europy. W Poznaniu ustanowiono pierwsze biskupstwo.

Chrzest Polski

Ilustracja 4. Chrzest Polski. Wikipedia

Na dwór Mieszka przybyli duchowni i zakonnicy, którzy umieli czytać i pisać po łacinie. Prowadzili korespondencję z innymi dworami, spisywali dokumenty, kroniki i roczniki. Zaczęto także budować pierwsze kościoły i klasztory.

W 972 r. odbyła się pod Cedynią pierwsza bitwa z Niemcami. Zakończyła się zwycięstwem Polaków.

Pojęcia:

dynastia – ród panujący w państwie, w którym władza przechodzi z ojca na syna lub córkę.

Mieszko I rozpoczął panowanie pierwszej dynastii – Piastów.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str. – 12 minut.
 3. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
 4. Jak się nazywał pierwszy historyczny władca Polski i jego żona?
 5. Podaj nazwę pierwszej stolicy Polski.
 6. W którym roku Polska przyjęła chrzest ?
 7. Z jakiego państwa pochodziła Dobrawa?
 8. Kto przybył na dwór Mieszka I?
 9. W którym roku i gdzie odbyła się bitwa Polaków z Niemcami?
 10. Kto odniósł zwycięstwo?-  16 minut.
 11. Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: dynastia, Piastowie – 4 minuty.
 12. Obejrzy infografiki – 2 minuty.
 13. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.