Omawiamy postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX wieku

Temat: Omawiamy postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne w XIX wieku .

Cele lekcji: Poznasz wybrane osiągnięcia  z różnych dziedzin w XIX w.

Kryteria sukcesu:

 1. wymieniam wybranych odkrywców i ich osiągnięcia.

W XIX wieku intensywnie rozwinęły się różne dziedziny naukowe:

 • nauki przyrodnicze

Ilustracja 1. Karol Darwin. Wikipedia

 • fizyka i chemia

Ilustracja 2. Maria Skłodowska – Curie. Wikipedia

Ilustracja 3. Dymitr Mendelejew. Wikipedia

 • medycyna

Ilustracja 4. Ludwik Pasteur. Wikipedia

 • komunikacja i transport

Ilustracja 5. Bracia Wright. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 85-87. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie informacje na temat: Odkrywcy i ich osiągnięcia  – 12 minut. Może być w formie tabeli.
OsiągnięcieTwórca – autorDziedzina – opis osiągnięcia
 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).