Omawiamy powstanie ONZ

Temat: Omawiamy powstanie ONZ.

Cele lekcji: Poznasz sytuację międzynarodową w Europie II wojny światowej i okoliczności utworzenia ONZ.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam okoliczności utworzenia ONZ.
 2. Wymieniam kolejne zmiany po II wojnie światowej – polityka wobec Niemiec.

26 czerwca 1945 r. została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych, w której określono zasady prawnego funkcjonowania ONZ.

Ilustracja 1. ONZ. Wikipedia

Niemcy jako państwo zostały podzielone na 4 strefy okupacyjne.

Ilustracja 2. Niemcy po II wojnie światowej. Wikipedia

 Wprowadzono zasadę 4 D:

 1. denazyfikację – usunięcie z życia politycznego osób związanych z systemem nazistowskim
 2. demilitaryzacja – całkowite lub częściowe pozbawienie państwa uzbrojenia
 3. dekartelizacja – podział w przemyśle karteli – związki przedsiębiorstw jednej branży
 4. demokratyzacja – zmiany ustrojowe mające na celu wprowadzenie systemu demokratycznego.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 106-107– 8 minut.
 3. Przypomnij sobie z lekcji wcześniejszych postanowienia konferencji pokojowych – 8 minut.
 4. Napisz w zeszycie wyjaśnienia 4 D – 15 minut.
 5. Praca domowa – napisz w zeszycie pracę na temat: Powstanie i działalność ONZ – cele, założenia, funkcjonowanie.
 6. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).