Omawiamy powstanie Wielkiej Koalicji

Temat: Omawiamy powstanie Wielkiej Koalicji.

Cele lekcji: Poznasz wybrane okoliczności powstania Wielkiej Koalicji.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: Wielka Koalicja, Karta Atlantycka, Wielka Trójka, operacja „Overlord”.
  2. Znam daty: podpisania Karty atlantyckiej, bitwy o Monte Cassino, operacji „Overlord” – jako przykład przełomowych wydarzeń II wojny światowej.
  3. Identyfikuję postacie: Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla.

Wprowadzenie.

Kształtowanie koalicji antyhitlerowskiej było procesem, który miał kilka etapów. Za pierwszy etap można uznać formalne przyłączenie się do konfliktu z Hitlerem Wielkiej Brytanii i Francji, czyli 3 września 1939 roku, kiedy oba kraje wypowiedziały wojnę Niemcom. Zaczął się tworzyć krąg państw walczących z Hitlerem i zobowiązujących się prowadzić te zmagania aż do pokonania reżimu nazistowskiego.

Karta Atlantycka

Deklaracja wspólna prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Roosevelta i premiera Churchilla, reprezentującego Rząd Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie, została podpisana 14 sierpnia 1941 r.

Ilustracja1/2 Podpisanie Karty Atlantyckiej. Wikipedia

Zaczęłasię wówczas tworzyć Wielka Koalicja – blok państw antyhitlerowskich.

Wielka Trójka – przywódcy trzech światowych mocarstw alianckich :

  • Józef Stalin – przywódca ZSRS
  • Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii
  • Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA

Wielka Trójka. Wikipedia

Przełomowymi momentami dla losów wojny, ale także kształtowania się koalicji, były wybrane wydarzenia:

  1. napaść Niemiec na ZSRR
  2. atak japoński na bazę amerykańską Pearl Harbor – to przyczyniło się do podjęcia decyzji o przystąpieniu do wojny USA
  3. bitwa o Monte Cassino – V 1944 r.
  4. operacja „Overlord” – 6.06.1944 r. – inwazja sił alianckich w Normandii – utworzenie drugiego frontu w Europie.
Produkcja zbrojeniowa głównych państw walczących w latach 1939–1943 (w mld dolarów)
Państwo193919411943
Wielka Brytania3,56,511,1
USA1,54,537,5
ZSRR58,513,9
Niemcy6613,8
Japonia124,5
Włochy0,71