Omawiamy proces zjednoczenia Włoch i Niemiec w XIX wieku

Temat: Omawiamy proces zjednoczenia Włoch i Niemiec w XIX wieku .

Cele lekcji: Poznasz sytuację polityczną  w Italii i Niemczech w XIX w.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam wybrane kwestie polityczne Włoch i Niemiec.
 2. Omawiam koncepcje zjednoczeniowe.
 3. Wyjaśniam kim byli: Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi, Otton von Bismarck.

Półwysep Apeniński w XIX wieku.

W połowie XIX wieku Półwysep Apeniński podzielony był  na szereg oddzielnych państw włoskich. Główną rolę odgrywały: Królestwo Sardynii – Piemont i Królestwo Obojga Sycylii.

Ilustracja 1. Półwysep Apeniński. Wikipedia

Po wygranej wojnie Piemontu z Austrią, przyłączono do niego północne obszary, a także południowe ziemie włoskie w wyniku powstania wspartego przez Giuseppe Garibaldiego.

Ilustracja 2. Giuseppe Garibaldi. Wikipedia

Królestwo Włoch utworzono w 1861 r. Królem został Wiktor Emanuell II.

Ilustracja 3. Wiktor Emanuel II. Wikipedia

W 1866 r. dołączono Wenecję, a w 1870 r. Rzym, który stał się stolicą państwa.

Państwa niemieckie w XIX wieku.

Od kongresu wiedeńskiego Austria i Prusy rywalizowały ze sobą o przewodnictwo wśród państw niemieckich.

W 1864 r. został utworzony Niemiecki Związek Celny obejmujący 18 państw. Słabła pozycja Austrii. Po zwycięskich dla Prus wojnach z Danią i Austrią doszło do częściowego połączenia części Niemiec i w 1867 r. utworzono Związek Północnoniemiecki. Główną inicjatywę wykazywał kanclerz Otto von Bismarck, który był zwolennikiem zjednoczenia poprzez działanie zbrojne – krwią i żelazem.

Ilustracja 3. Otto von Bismarck. Wikipedia.

Zjednoczenie Niemiec nastąpiło po wygranej Prus w wojnie z Francją. W 1871 r. została utworzona II Rzesza Niemiecka.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 71-75. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie informacje na temat:
 5. Które państwa włoskie wykazały dążenia zjednoczeniowe ?
 6. Jak się nazywał pierwszy król Włoch?
 7. Jaką funkcję pełnił Giuseppe Garibaldi?
 8. Które państwa niemieckie rywalizowały ze sobą?
 9. Kto dążył do zjednoczenia Niemiec?
 10. Kiedy i w wyniku jakich wydarzeń nastąpiło zjednoczenie Niemiec? – 14 minut.
 11. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 12. Naucz się tego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.