Omawiamy przebieg rywalizacji ZSRS i USA i ich następstwa

Temat: Omawiamy przebieg rywalizacji ZSRS i USA i ich następstwa.

Cele lekcji: Poznasz wybrane wydarzenia związane z rywalizacją ZSRR i USA.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminów: kryzys kubański praska wiosna.
  2.  Znam daty:  ogłoszenia blokady morskiej Kuby (X 1962), wojny w Wietnamie (1957–1975), praskiej wiosny (1968), interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (20/21 VIII 1968).
  3. Wyjaśniam skutki rywalizacji ZSRS i USA.

W latach 60 nastąpiło zaostrzenie konfliktu między ZSRS i USA. Miejscem zapalnym stała się Kuba, gdzie władzę sprawował Fidel Castro – zwolennik komunizmu.

Ilustracja 1. Fidel Castro. Wikipedia.

W 1962 r. Amerykanie ogłosili blokadę morską wyspy w celu powstrzymania ZSRS do umieszczenia na wyspie bazy sowieckich wojsk oraz wyrzutni rakiet z głowicami jądrowymi. Ostatecznie kryzys kubański został zażegnany.

Po klęsce Francji w Indochinach powstały dwa państwa wietnamskie. Rządzący na północy komuniści dążyli do zjednoczenia całego kraju pod swoją władzą. Wówczas władze Wietnamu Południowego zwróciły się do USA o pomoc. Doszło do konfliktu wojennego (1957 – 1975). Ostatecznie wojska amerykańskie opuściły Wietnam w 1973 r, a komuniści zajęli cały kraj.

W 1968 r. w Czechosłowacji podjęto próbę demokratyzacji ustroju komunistycznego. Wydarzenia te nazwano praską wiosną. Wojska Układu Warszawskiego wkroczyły pod pretekstem obrony socjalizmu. Organizatorów tego wydarzenia wywieziono do ZSRS.

Ilustracja 2. Wiosna praska. Wikipedia.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 137– 8 minut.
  3. Napisz w zeszycie skutki rywalizacji między ZSRS i USA.  – 15 minut.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Prześlij odpowiedzi dzisiaj za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).