Omawiamy przebieg walk powstańczych i ich skutki.

Temat: Omawiamy przebieg walk powstańczych i ich skutki.

Cele lekcji: Poznasz wybrane informacje z przebiegu jednego z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co się wydarzyło 1.08.1944 r.
  2. Opowiadam o przebiegu walk powstańczych – tylko wybrane informacje na podstawie przekazanych treści i filmu.
  3. Wiem jak długo trwało powstanie.
  4. Wymieniam skutki powstania.
  5. Wyjaśniam pojęcia: powstanie, kanały, kapitulacja.

Geneza Powstania Warszawskiego

W lipcu 1944 roku powołano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Na decyzję wpływ miał zbliżający się front.

Godzina „W”

Delegat Rządu na Kraj i Komendant AK wyznaczyli początek powstania. Powstanie to walka zbrojna. Powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. na godz. 17.00 (tzw. godzina „W”). Niemiecki garnizon w Warszawie liczył 20 tys. żołnierzy, natomiast Armia Krajowagłówna organizacja wojskowa odpowiedzialna za przygotowanie powstania  25 tys. Realizowano plany stopniowo– opanowano większość dzielnic Warszawy: Śródmieścia z Powiślem i Starym Miastem, część Mokotowa, fragmenty Woli i Ochoty. Niemcy nie tylko walczyli z żołnierzami AK, ale też mordowali ludność cywilną – powstańców, kobiety i dzieci.

Ilustracja 1. Symbol Powstania Warszawskiego.

Ilustracja 2. Domena publiczna

Kanały warszawskie

Kanałami przechodzili powstańcy z jednej dzielnicy do drugiej. Niemcy wrzucali do studzienek granaty, puszki z gazem trującym i łzawiącym, strzelali w głąb z karabinów maszynowych. Budowali zapory z belek stalowych, drewnianych bali i worków z piaskiem mających na celu spiętrzenie wody i uniemożliwienie przejścia.

Koniec walk

Władze powstańcze ze względu na brak amunicji, lekarstw, środków opatrunkowych, ale też jedzenia i wody, zdecydowały się podjąć rozmowy kapitulacyjne. 2 października 1944 r. zawarto układ o zaprzestaniu działań. Nastąpiła kapitulacja – poddanie się. Powstanie trwało 63 dni. Skutki – Powstańcy zostali potraktowani jak jeńcy wojenni, niestety całą ludność cywilną wysiedlono z Warszawy (około 650 tys. osób). Część trafiła na przymusowe roboty, część do obozów. W powstaniu zginęło 18 tys. powstańców. Hitler nakazał zrównać Warszawę z ziemią. Specjalne oddziały niemieckie niszczyły, burzyły i likwidowały budynki.

Plan walk powstańczych w Warszawie.

Ilustracja 3. Powstanie Warszawskie. Domena Publiczna.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje – 8 minut.
  3. Jako praca domowa  – obejrzyj film w przesłanym linku – 15 minut.
  4. Napisz w zeszycie informacje – daty trwania powstania, nazwę organizacji odpowiedzialnej za wybuch powstania – AK, skutki powstania– 10 minut.
  5. Naucz się tego tematu – podręcznik str. 80-86.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.