Omawiamy przemiany gospodarczo – społeczne w powojennej Polsce

Temat: Omawiamy przemiany gospodarczo – społeczne w powojennej Polsce.

Cel lekcji: Poznasz cykl działań powojennej gospodarki.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam zniszczenia wojenne.
  2. Opowiadam o przeprowadzeniu reformy rolnej.  
  3. Wyjaśniam pojęcia związane z działalnością gospodarczą.
  1. Straty ludnościowe i gospodarcze.

W wynik II wojny światowej Polska stała się najbardziej zrujnowanym państwem europejskim. Straty ekonomiczne wyniosły 38% wartości majątku przedwojennego.

Polska w czasie II wojny światowej poniosła największe straty biologiczne (na każdy tysiąc mieszkańców straciła 220 osób), ogółem ok. 6 mln ludności.

Ilustracja 1. Straty materialne. Wikipedia

Ilustracja 2. Straty ludnościowe. Wikipedia

  • Powojenna odbudowa gospodarcza.

Jednym z najważniejszych zadań władz komunistycznych była odbudowa zniszczonej gospodarki. 6 września 1944 r. PKWN wydał dekret zapowiadający reformę rolną, która przewidywała odebranie majątków ich właścicielom, jeżeli miały powyżej 50 ha użytków rolnych i ich parcelację – podział wśród chłopów.

Ilustracja 3. Reforma rolna. Wikipedia

Kolejnym ważnym działaniem była odbudowa przemysłu. Od stycznia 1946 r. trwał proces nacjonalizacji przemysłu, czyli przejmowania przedsiębiorstw na własność państwa.

Ilustracja 4. Nacjonalizacja przemysłu. Wikipedia

Ilustracja 5. Nacjonalizacja przemysłu. Wikipedia

Komuniści podjęli również działania w celu przejęcia handlu. Rozpoczęła się bitwa o handel. Nastąpiła likwidacja własności prywatnej.

Ilustracja 6. Bitwa o handel. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 172. – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).