Omawiamy przemiany polityczne i społeczne w drugiej połowie XIX wieku

Temat: Omawiamy przemiany polityczne i społeczne  w drugiej połowie XIX wieku .

Cele lekcji: Poznasz nowe ruchy i idee życia politycznego w XIX w.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam nowe ruchy polityczne.
 2. Wymieniam nowe idee polityczne.
 3. Wyjaśniam znaczenie terminów: emancypacja, anarchizm, syjonizm, nacjonalizm, sufrażystki.

W drugie połowie XIX wieku w wielu krajach Europy nastąpiła demokratyzacja życia politycznego, polegająca na wprowadzeniu trójpodziału władzy: ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. Ograniczono władzę monarchów, a ludność uzyskiwała prawa polityczne.

Zaczęły kształtować się nowe ruchy polityczne:

 • socjaldemokracja – ruch mający na celu obronę praw robotników
 • anarchizm – ruch polityczny krytykujący państwo
 • chrześcijańska demokracja – zwana chadecją – ruch oparty na społecznej nauce Kościoła katolickiego.

Nowe idee polityczne:

 1. nacjonalizm – najważniejsze jest dobro narodu
 2. anarchizm – państwo jest zagrożeniem ludzkiej wolności
 3. syjonizm – Żydzi powinni dążyć do utworzenia własnego państwa

           Pod wpływem przemian społecznych zaczął rozwijać się ruch zwany emancypacją – kobiety zaczęły domagać się praw społecznych i politycznych: dostępu do edukacji, zmian w prawie rodzinnym, równouprawnienia ekonomicznego, praw wyborczych – walczyły o nie sufrażystki.

Ilustracja 1. Emancypacja kobiet w XIX w. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 81-84. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie informacje na temat:
 5. Wymień ruchy polityczne w XIX wieku.
 6. Wymień idee polityczne w XIX wieku.
 7. Jaki rodzaj władzy wprowadzała demokratyzacja w XIX wieku.
 8. Kim były feministki i sufrażystki i o co walczyły? – 12 minut.
 9. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 10. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).