Omawiamy przyczyny i skutki stanu wojennego

Temat: Omawiamy przyczyny i skutki stanu wojennego.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
  2. Wymieniam skutki wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
  3.  Znam dokładną datę tego wydarzenia.

Wprowadzenie.

Jeszcze przed ogłoszeniem stanu wojennego rozpoczęła się fala aresztowań. W tym czasie w Stoczni Gdańskiej obradowała Komisja Krajowa „Solidarności”. Kiedy działacze powrócili do hotelu, zostali aresztowani. Ci, którym udało się uniknąć zatrzymania, rozpoczęli działalność podziemną. Aresztowanych osadzano w specjalnych ośrodkach. Nie używano zasadniczo terminu „aresztowanie”, tylko „internowanie” (przymusowe osadzanie w wybranych przez władze miejscach odosobnienia). Co ciekawe, zdecydowano się też na internowanie „dawnej władzy”, czyli m.in. Gierka i Jaroszewicza. Tym razem wobec zatrzymanych nie stosowano bicia ani wielogodzinnych przesłuchań.

Stan wojenny ogłosił Wojciech Jaruzelski, jako przewodniczący WRON.

13 grudnia 1981 roku dekretem Rady Państwa został wprowadzony stan wojenny.

Posiedzenie Rady odbyło się wkrótce po północy 13 grudnia. Przeciw głosowaniu za wprowadzeniem opowiedział się członek Rady i przewodniczący PAX – Ryszard Reiff. Dekret o stanie wojennym był ogłoszony wbrew prawu, ponieważ Rada Państwa miała prawo do wydawania dekretów tylko wówczas, kiedy nie obradował Sejm, a sesja nie została zamknięta.

Decyzja ta zaskoczyła działaczy opozycyjnych. Do największych strajków doszło na Śląsku. W kopalni „ Wujek” zginęło 9 górników. Doszło do wielu aresztowań, zawieszono działalność związków zawodowych, ogłoszono dekrety przewidujące konfiskatę mienia, internowanie działaczy opozycyjnych, ograniczenie praw obywatelskich, wojsko i milicja stosowały przemoc wobec społeczeństwa.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 172 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu przyczyny i skutki ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Napisz jaką funkcję pełnił Wojciech Jaruzelski?
  6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu 2 przyczyny i 2 skutki ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.
  7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).