Omawiamy przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej w Krewie

Temat: Omawiamy przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej w Krewie.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki unii w Krewie.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem kiedy i w jaki sposób Jadwiga Andegaweńska został królem Polski.
 2. Znam przyczyny i skutki unii polsko-litewskiej w Krewie.

Kazimierz Wielki był ostatnim władcą z dynastii Piastów. Po ego śmierci w 1370 r. władzę w Polsce przejął syn jego siostry – król Węgier Ludwik z dynastii Andegawenów, na mocy podpisanego wcześniej układu.

Ilustracja 1. Ludwik Andegaweński. Wikipedia

Za zgodą polskich możnowładców na tronie Polski zasiadła jego córka Jadwiga, która została koronowana na króla Polski. Po poślubieniu Jagiełły – władcy Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego koronacji, Jadwiga przejęła tytuł królowej.

Ilustracja 2. Królowa Jadwiga.             Ilustracja 3. Król Władysław Jagiełło .Wikipedia

W 1385 r. doszło do podpisania unii polsko – litewskiej w Krewie na Litwie.

Ilustracja 4.5. Unia polsko – litewska. Wikipedia

Postanowienia unii:

 • przyjęcie  chrztu przez Jagiełłę (po chrzcie przyjął imię Władysław) i jego koronacja na króla Polski
 • chrystianizacja Litwy
 • umocnienie polsko – litewskie przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str. 209
 3. Przeanalizuj infografiki.
 4. Naucz się tego tematu.
 5. Zapisz w zeszycie wyjaśnienie roku 1385 i postanowienia unii polsko – litewskiej.
 6. Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.