Omawiamy przyczyny i skutki wojen z Turcją

Temat: Omawiamy przyczyny i skutki wojen z Turcją.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki wojen z Turcją.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam przyczyny wojen polsko – tureckich.
 2.  Omawiam przebieg konfliktu z Turcją z uwzględnieniem najważniejszych bitew.
 3. Wyjaśniam pojęcia: imperium osmańskie, jasyr, hetman, janczar, wezyr, odsiecz.
 4.  Wyjaśniam kim byli: Jan III Sobieski, Jan Karol Chodkiewicz, Kara Mustafa.
 5. Wyjaśniam  daty: 1620, 1621,1673, 1683.
 6.  Wymieniam skutki odsieczy wiedeńskiej.

Ilustracja 1 Rzeczpospolita w XVII wieku. Wikipedia

W XVII wieku południowym sąsiadem Polski było państwo tureckie – imperium osmańskie, na czele którego stał sułtan.

Relacje między Polską, a Turcją uległy pogorszeniu, ponieważ obydwa państwa zaczęły rywalizować o wpływy w Mołdawii, a także oskarżały się o naruszanie granic.

Przebieg wydarzeń:

 1. 1620 r. – bitwa pod Cecorą – hetman Stanisław Żółkiewski – klęska Polaków
 2. 1621 r. – bitwa pod Chocimiem – hetman Jan Karol Chodkiewicz – zawarcie pokoju – granica na rzece Dniestr.
 3. Wznowienie walk w drugiej połowie XVII wieku – zajęcie twierdzy w Kamieńcu Podolskim przez Turków
 4. 1672 r. – traktat pokojowy w Buczaczu – oddanie Turcji część Ukrainy Podole i twierdzę w Kamieńcu Podolskim oraz konieczność płacenia haraczu – daniny.
 5. 1673 r. – bitwa pod Chocimiem – hetman Jan Sobieski – zwycięstwo Polaków
 6. Zawarcie rozejmu.

Ilustracja 2/3 Hetman Stanisław Żółkiewski w XVII wieku. Wikipedia

Ilustracja 4/5. Hetman Jan Karol Chodkiewicz w XVII wieku. Wikipedia

Odsiecz wiedeńska:

 1. Objęcie naczelnego dowództwa przez króla Jana III Sobieskiego
 2. 12.09.1863 r.  – pokonanie Turków pod Wiedniem.

Ilustracja 6/7. Król Jan III Sobieski i wielki wezyr Kara Mustafa w XVII wieku. Wikipedia

Ilustracja 8/11. Odsiecz wiedeńska w XVII wieku. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Podsumowanie: Napisz w zeszycie datę – 12.09. 1683 r. i podaj 2 przyczyny i 2 skutki tego wydarzenia.