Omawiamy przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do NATO

Temat lekcji: Omawiamy przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do NATO.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane przyczyny przystąpienia Polski do NATO.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co to jest NATO.
  2. Wymieniam przyczyny przystąpienia Polski do NATO.

Wprowadzenie.

NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego – układ wojskowy zawarty 24 sierpnia 1949 r.

Polsce podobnie jak krajom Europy Środkowej wejście w struktury unijne umożliwiły zmiany związane z rozpadem radzieckiej strefy wpływów, a co się z tym wiąże – likwidacja Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Układu Warszawskiego. Na podstawie natomiast umowy podpisanej w Moskwie 22 maja 1992 roku (między Borysem Jelcynem a Lechem Wałęsą) doszło do wycofania wojsk radzieckich z Polski.

Polska rozpoczęła przygotowania do procesu integracji gospodarczej i militarnej z Zachodem. Pierwszym etapem było uczestnictwo w NATO. Zakładano bowiem, że tylko to zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo i utrzymanie niepodległego państwa.

Ilustracja nr 1. Polska i NATO. Domena publiczna.pl

Pierwsza wizyta przedstawiciela NATO (samego sekretarza generalnego Manfreda Wörnera) w Polsce odbyła się w marcu 1992 roku. Polsce dano wówczas przyzwolenie na podjęcie starań o włączenie do paktu północnoatlantyckiego. W kwietniu 1992 roku Polska – podobnie jak inne kraje Europy Środkowo‑Wschodniej – była obecna na posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO. Kraj reprezentowali minister obrony i szef sztabu. Zanim jednak Polska weszła w struktury paktu, uczestniczyła w programie Partnerstwo dla Pokoju. Program został ogłoszony w styczniu 1994 roku i zakładał wspólne ćwiczenia wojskowe członków i oczekujących na przyjęcie, udział w operacjach pokojowych i humanitarnych oraz konsultacje dotyczące ewentualnego zagrożenia. W lutym 1994 roku podpisany został przez polskiego premiera dokument ramowy Partnerstwa dla Pokoju, a w maju akt już bezpośrednio dotyczący Polski. W lutym 1995 roku Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła akt pozwalający na rozszerzenie NATO o Czechy, Polskę, Słowację i Węgry.

16 marca 1999 r. przed budynkiem polskiego parlamentu wciągnięto flagę NATO, co oznaczało, że Polska stała się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ilustracja nr 2.3. Polska w NATO. Domena publiczna

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami dotyczącymi tematu w podręczniku.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika napisz w zeszycie informację – Jakie znaczenie dla Polski miało przystąpienie do NATO.