Omawiamy przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Temat lekcji: Omawiamy przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane przyczyny przystąpienia Polski do UE.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co to jest UE.
  2. Wymieniam przyczyny przystąpienia Polski do UE.

Wprowadzenie.

Unia Europejska – gospodarczo – polityczny związek państw europejskich – organizacja powstała 1 listopada 1993 r na mocy podpisanego traktatu 7 lutego 1992 r. w Maastricht.

Droga do Unii Europejskiej okazała się dla Polski dłuższa niż starania o wejście do NATO. Wprawdzie już we wrześniu 1989 roku podpisana została umowa dotycząca współpracy, niemniej oficjalny wniosek akcesyjny złożono 8 kwietnia 1994 roku. Polska musiała zreformować swój system ekonomiczny i dostosować prawo do wymogów Unii Europejskiej. Po trzech latach uzyskano pozytywną opinię Komisji Europejskiej na temat stanu przygotowań, a od marca 1999 roku rozpoczął się proces negocjacyjny.

Rząd polski i znaczna część społeczeństwa wiązała z UE nadzieję na zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego i politycznego kraju, a także „przyspieszenie cywilizacyjne”.

Referendum odbyło się 7–8 czerwca 2003 roku. Polakom postawiono pytanie: „Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do UE?”. Przed referendum rozpoczęła się kampania prowadzona przez zwolenników i przeciwników przystąpienia Polski do Unii.

Ilustracja nr 1. Polska w Unii Europejskiej. Domena publiczna.pl

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii.

Ilustracja nr 2. Etapy integracji Polski z Unią. Domena ubliczna.pl

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30  minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem i treściami w podręczniku.
  3. Na podstawie przesłanego materiału i wybranych treści z podręcznika napisz w zeszycie informację – Jakie znaczenie dla Polski miało przystąpienie do Unii Europejskiej ?