Omawiamy przyczyny łamania praw człowieka – wykonujemy ćwiczenia

Temat: Omawiamy przyczyny łamania praw człowieka – wykonujemy ćwiczenia.

Cele lekcji: Poznasz wybrane sytuacje, kiedy łamane są prawa i wolności człowieka.

Kryteria sukcesu:

 1. Rozpoznaję sytuacje, w których naruszana jest godność człowieka; łamane są prawa i wolności człowieka.

Podmiotem ponoszącym szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka jest państwo. W praktyce jednak wszystkie państwa, nawet te najdemokratyczniejsze, dopuszczają się naruszeń praw człowieka. Rzecz jasna, skala naruszeń praw i wolności w państwach demokratycznych jest dużo mniejsza niż w  niedemokratycznych. Ponadto w państwach demokratycznych obywatele mogą w przypadku naruszenia praw i wolności domagać się ich realizacji. Są wyposażeni w odpowiednie instrumenty, które pomagają im ograniczyć naruszenia lub uzyskać odszkodowanie za doznane krzywdy. W państwie totalitarnym obywatel jest pozbawiony takich mechanizmów dochodzenia roszczeń.

Najważniejsze przyczyny naruszeń praw człowieka:

 • funkcjonowanie systemów totalitarnych i autorytarnych,
 • konflikty zbrojne,
 • dyskryminacja,
 • rasizm,
 • ksenofobia,
 • brak szacunku dla drugiego człowieka.

Przykładowe typy naruszeń praw człowieka:

 • ludobójstwo,
 • czystki etniczne,
 • prześladowania mniejszości,
 • pozasądowe egzekucje,
 • orzekanie i wykonywanie kary śmierci,
 • „zaginięcia” osób,
 • ograniczanie wolności: wypowiedzi, stowarzyszania się, zgromadzeń,
 • zatrzymania bez postawienia zarzutów lub wszczęcia postępowania sądowego,
 • nierzetelne procesy sądowe,
 • różne przejawy dyskryminacji,
 • stosowanie tortur lub innych form poniżającego traktowania lub karania.

Łamanie praw człowieka na świecie.

Stosowanie kary śmierci.

Ćwiczenie 1.

Jakie prawa ma człowiek na mocy zapisu w Konstytucji – art. 47

Ćwiczenie 2.

Jakie prawa łamane są na podstawie poniższych opisów?

Mam 14 lat. Zostałam sama z młodszymi braćmi (10 i 5 lat). Moi rodzice umarli, bo byli bardzo chorzy, a nie mieli pieniędzy na leki. Zmarła też moja 2-letnia siostra.

 Moi bracia chodzili do szkoły. Ja nigdy nie byłam w szkole. Mama kazała mi zostać, bo kobiety muszą prowadzić gospodarstwo domowe. Czy muszę godzić się na taką sytuację?  Wczoraj pokłóciłem się z wychowawcą w szkole i już nie chcę do niej wracać.

Mój starszy (10 lat) brat do szkoły już nie chodzi. Zabrano go do wojska, dostał karabin i walczy na wojnie jak dorosły.

Jest gorąco, chce mi się pić. Nie ma wody. Ta, która jest dostępna, jest brudna i nie nadaje się do picia. Jak mamy żyć?

 Moich rodziców nie stać na to, żeby dawać mi codziennie drugie śniadanie do szkoły. Czasami jestem głodna. Od miesiąca nie jadłam mięsa, mamy tylko po małej porcji ryżu dziennie. Co będzie za kolejny miesiąc?  Bardzo źle się czuję. Jestem chora, ale nie wiem, co mi jest. Wizyta lekarska jest droga i nie stać mnie na nią. Co mam zrobić?

 Wczoraj obcy mężczyzna powiedział, że da mi pieniądze na jedzenie i leki, jeśli coś dla niego zrobię. Boję się.

Ćwiczenie 3.

Korzystając ze strony internetowej Stowarzyszenia „Nigdy więcej”, wskaż, jakie działania podejmuje ta organizacja.