Omawiamy przykłady działań wybranych organizacji pozarządowych

Temat: Omawiamy przykłady działań wybranych organizacji pozarządowych.

Cel lekcji: Poznasz przykłady  działań wybranych organizacji pozarządowych.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam cele i formy działań organizacji pozarządowych.
 2.  Podaję przykłady organizacji pozarządowych.
 3. Podaję przykłady organizacji młodzieżowych działających w Polsce
 4.  Wymieniam podstawowe cechy wolontariatu i podaje przykłady działań wolontariuszy.

Prawo do swobodnego zrzeszania się zagwarantowane w Konstytucji oznacza możliwość przystępowania do różnych organizacji.

Organizacje pozarządowe działają niezależnie od władz państwa. Ich funkcjonowanie opiera się głównie na dobrowolnej pracy wolontariuszy. W Polsce działa około 70 tys. stowarzyszeń i fundacji, podejmujących różne inicjatywy na rzecz: dzieci i młodzieży, ludzi starszych, osób chorych i ubogich.

Przykłady organizacji pozarządowych:

 1. Wolontariat – dobrowolna działalność na rzecz społeczeństwa lub określonych osób.

Ilustracja ½ Wolontariat. Wikipedia

Rodzaje wolontariatu:

 1. wolontariat stały
 2. wolontariat akcyjny
 3. wolontariat sportowy
 4. wolontariat hospicyjny
 5. wolontariat szkolny.
 • Organizacje zrzeszające młodych ludzi.

Ilustracja ¾ Organizacje Młodych. Wikipedia

Przykłady organizacji młodzieżowych:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego
 2. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 3. Niezależne Zrzeszenie Studentów
 4. Związek Młodzieży Wiejskiej
 • Związki zawodowe – organizacje mające na celu dbanie o interesy pracowników.

Ilustracja 5/6 Związki zawodowe. Wikipedia

Przykłady związków zawodowych:

 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”
 2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 3. Forum Związków Zawodowych.