Omawiamy represje po powstaniu styczniowym w zaborze austriackim

Temat: Omawiamy represje po powstaniu styczniowym w zaborze austriackim.

Cele lekcji: Poznasz represje w zaborze austriackim.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam i wyjaśniam represje w zaborze austriackim.

Sytuacja Polaków w zaborze austriackim wyglądała inaczej, niż na pozostałych ziemiach. Galicja objęta była autonomią. Najważniejszą instytucją autonomiczną był Sejm Krajowy. Obszar Galicji miał duże znaczenie dla rozwoju polskiego życia kulturalnego. Jednak tam również występowały represje.

Represje w zaborze austriackim:

  1. częściowa cenzura
  2. zakaz działalności politycznej i wojskowej.

Ilustracja 1. Ziemie polskie pod zaborami. Wikipedia

Ilustracja 2. Ziemie polskie pod zaborami – zabór austriacki. Wikipedia

Ilustracja 3. Ziemie polskie pod zaborami – zabór austriacki. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
  2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 110. – 12 minut.
  4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie odpowiedzi do kryterium lekcji.
  5. Przeanalizuj infografiki.
  6. Naucz się tego tematu.