Omawiamy rolę Polski w Unii Europejskiej

Cel lekcji: Poznasz rolę Polski w działalności UE.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam imiona i nazwiska Polaków pełniących ważne funkcje w instytucjach  UE.
  2. Wymieniam przykłady praw i obowiązków wynikających z obywatelstwa w UE.
  3. c) Podaję  rok, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.
  4. Odszukuję informacje na temat obywateli polskich pełniących ważne funkcje w instytucjach unijnych.

1 maja 2004 r.

Ilustracja ½ Polska w UE. Wikipedia

Ilustracja 3/4 Polska w UE. Wikipedia

Pierwszym polskim komisarzem w Unii Europejskiej od 2004 do 2009 roku była Danuta Hübner. W pięć lat po przystąpieniu do Unii Polak – Jerzy Buzek – został wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Piastował tę funkcję od 2009 do 2012 roku. W kadencji w latach 2014‑2019, Polacy przewodzą czterem komisjom w parlamencie UE.
Wielkim sukcesem jest też wybór w 2014 roku Donalda Tuska, byłego premiera RP, na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zobaczcie, jak wyglądał jego pierwszy dzień pracy na nowym stanowisku.

Ilustracja 5/6 Polska w UE. Wikipedia