Omawiamy rozbicie dzielnicowe Polski

Temat: Omawiamy rozbicie dzielnicowe Polski.

Cel lekcji: Poznasz wybrane wydarzenia podczas  rozbicia dzielnicowego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam na czym polegało rozbicie dzielnicowe Polski.
 2.  Analizuję zmiany terytorialne na mapie w okresie rozbicia.
 3. Wiem kto i kiedy sprowadził Krzyżaków do Polski.

Rozbicie dzielnicowe Polski.

Bolesław Krzywousty miał kilku synów. Po swoich doświadczeniach nie chciał doprowadzić do bratobójczej walki między nimi. Postanowił podzielić terytorium państwa polskiego, czyli dokonać rozbicia dzielnicowego.

Ilustracja 1. Bolesław Krzywousty. Wikipedia

W tym celu ogłosił statut zwany Testamentem Bolesława Krzywoustego, który zaczął obowiązywać po jego śmierci w 1138 r.

Polska została podzielona między jego synów:

 1. Władysław Wygnaniec – Śląsk
 2. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw
 3. Henryk Sandomierski – Ziemia Sandomierska
 4. Mieszko Stary – Wielkopolskę

Dzielnica senioralna obejmowała: Pomorze, zachodnią część Kujaw, część Wielkopolski z Gnieznem oraz ziemię krakowską i łęczycko-sieradzką. Oznaczało to, że najstarszy książę z rodu  (senior) miał sprawować władzę nad pozostałymi (juniorami). Kazimierz Sprawiedliwy nie został uwzględniony w zapisie, ponieważ urodził się po śmierci ojca.

Ilustracja 2. Testament Bolesława Krzywoustego. Wikipedia

Zmiany terytorialne podczas rozbicia dzielnicowego.

Po śmierci Bolesława Krzywoustego kolejni książęta z dynastii Piastów rywalizowali o dominację, a ich dzielnice rozpadały si na coraz mniejsze księstwa.

Ilustracja 3. Rozbicie dzielnicowe. Wikipedia

Okres rozbicia dzielnicowego był niekorzystnym czasem dla ziem polskich. Każdy z książąt prowadził własną politykę, nie uwzględniając interesów innych dzielnic.

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.

Spory między książętami doprowadziły do tego, że ziemie polskie narażone były na ataki z zewnątrz. Przykładem jest Mazowsze, które atakowane było przez Prusów.

W związku z tym książę Mazowsza – Konrad Mazowiecki w 1226 r. w celu ochrony swojej ludności, sprowadził do Polski Zakon Krzyżacki, któremu ofiarował ziemię chełmińską.

Ilustracja 4. Konrad Mazowiecki. Wikipedia

 Jednak wbrew zamiarom księcia, Krzyżacy w ciągu kilkudziesięciu lat dokonali podboju terytorium pruskiego i stworzyli silne państwo Zakonu Krzyżackiego ze stolicą w Malborku, które stało się ogromnym zagrożeniem dla Polski.

Ilustracja 5. Herb krzyżacki. Wikipedia

Ilustracja 6. Malbork krzyżacki. Wikipedia

Ilustracja 7. Rycerz krzyżacki. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 192-193. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy: Odpowiedz pisemnie na pytania:

 • Od którego roku rozpoczęło się rozbicie dzielnicowe?
 • Który władca podjął decyzję o dokonaniu podziału ziem polskich?
 • Jaka była przyczyna rozbicia dzielnicowego?
 • Który syn początkowo nie otrzymał ziemi na mocy Testamentu?
 • Okres rozbicia dzielnicowego był korzystny dla Polski? Wyjaśnij
 • Kim był Konrad Mazowiecki?
 • Co się wydarzył w 1226 r.?
 • Co uczynili Krzyżacy po pokonaniu Prusów?
 • Gdzie znajdowała się siedziba wielkiego mistrza zakonnego?

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: : Odpowiedz pisemnie na pytania:

 • W który roku rozpoczęło się rozbicie dzielnicowe?
 • Który władca podjął decyzję o dokonaniu podziału ziem polskich?
 • Jaka była przyczyna rozbicia dzielnicowego?
 • Kim był Konrad Mazowiecki?
 • Co się wydarzył w 1226 r.?
 • Gdzie znajdowała się siedziba wielkiego mistrza zakonnego?
 1. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 2. Naucz się tego tematu.
 3. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).