Omawiamy rozbicie dzielnicowe w Polsce za panowania Bolesława Krzywoustego

Temat: Omawiamy rozbicie dzielnicowe w Polsce za panowania Bolesława Krzywoustego.

Cel lekcji: Poznasz sytuację w Polsce za panowania Bolesława Krzywoustego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam co to jest rozbicie dzielnicowe.
 2. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1138 r.

Bolesław Krzywousty miał kilku synów. Po swoich doświadczeniach nie chciał doprowadzić do bratobójczej walki między nimi. Postanowił podzielić terytorium państwa polskiego, czyli dokonać rozbicia dzielnicowego.

Ilustracja 1. Bolesław Krzywousty. Wikipedia

W tym celu ogłosił statut zwany Testamentem Bolesława Krzywoustego, który zaczął obowiązywać po jego śmierci w 1138 r.

Ilustracja 2. Bolesław Krzywousty i jego testament. Wikipedia

Polska została podzielona między jego synów:

 1. Władysław Wygnaniec – Śląsk
 2. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw
 3. Henryk Sandomierski – Ziemia Sandomierska
 4. Mieszko Stary – Wielkopolskę

Dzielnica senioralna obejmowała: Pomorze, zachodnią część Kujaw, część Wielkopolski z Gnieznem oraz ziemię krakowską i łęczycko-sieradzką. Oznaczało to, że najstarszy książę z rodu  (senior) miał sprawować władzę nad pozostałymi (juniorami). Kazimierz Sprawiedliwy nie został uwzględniony w zapisie, ponieważ urodził się po śmierci ojca.

Ilustracja 3. Testament Bolesława Krzywoustego. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 180-181. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy: Odpowiedz pisemnie na pytania:

 1. Co to jest rozbicie dzielnicowe Polski?
 2. Dlaczego Bolesław Krzywousty postanowił podzielić terytorium państwa?
 3. Kto otrzymał i jaką ziemię?
 4. Kto i dlaczego nie otrzymał żadnej ziemi?
 5. Jakie ziemie tworzyły dzielnicę senioralną?

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: : Odpowiedz pisemnie na pytania:

 1. Co to jest rozbicie dzielnicowe Polski?
 2. W którym roku nastąpiło rozbicie dzielnicowe Polski?
 3. Kto z synów otrzymał i jaką ziemię?
 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.
 • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).