Omawiamy rozbiory Polski

mapa Rozbiory

Klasa VI – lekcja nr 3

Temat: Omawiamy rozbiory Polski.

Cel lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia: Poznasz informacje dotyczące podziału państwa polskiego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam państwa zaborcze.
  2. Wyjaśniam daty: 1772, 1793, 1795.

Przypomnienie wiadomości: W 1764 r. na króla Polski został wybrany Stanisław August Poniatowski. Ten wybór popierała również caryca Katarzyna II. Okres władzy króla dzielimy na 2 etapy: w pierwszym występował jako reformator i mecenas sztuki, a w drugim przeszedł na stronę targowiczan i Rosji. Po trzecim rozbiorze król abdykował.

mapa Rozbiory

Ilustracja nr 1

1772 r. – I rozbiór Polski. Państwa uczestniczące w tym rozbiorze: Rosja, Austria, Prusy.

I rozbiór Polski

Ilustracja nr 2

1793 r. – II rozbiór Polski. Państwa uczestniczące w tym rozbiorze: Rosja, Prusy.

Ilustracja nr 3

1795 r. – III rozbiór Polski. Państwa uczestniczące w tym rozbiorze: Rosja, Austria, Prusy.

III rozbiór Polski

Ilustracja nr 4

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
  3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 160, 172, 178.
  4. Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: Która ilustracja (nr) przedstawia drugi rozbiór Polski, a która pełne terytorium państwa polskiego w XVIII wieku?
  5. Na podstawie przesłanego materiału i treści z podręcznika napisz w zeszycie daty wszystkich rozbiorów Polski i uczestniczące w nich państwa zaborcze.
  6. Przerysuj poniższą tabelę do zeszytu i ją uzupełnij: wpisz P – prawda, F – fałsz
W drugim rozbiorze Polski nie uczestniczyła Rosja.    
Państwa zaborcze to tylko Prusy i Rosja.    
Po trzecim rozbiorze Polski król nie abdykował.    
Po trzecim rozbiorze Polska funkcjonowała na mapie Europy i świata.    
Najwięcej terytorium polskiego zajęła Rosja.    

Bardzo proszę uczniów o informację zwrotną o wykonaniu ćwiczeń przez formularz kontaktowy – odpowiedzi do ćwiczeń ! ( w tym samym dniu, kiedy został wpisany temat).