Omawiamy rozwój gospodarczy ziem polskich

Temat: Omawiamy rozwój gospodarczy ziem polskich.

Cele lekcji: Określisz przykłady przemian gospodarczych na ziemiach polskich.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam postawę społeczeństwa polskiego w stosunku do zaborców.
  2. Omawiam rozwój gospodarczy ziem polskich .
  3. Wyjaśniam co to jest emigracja zarobkowa i ruch spółdzielczy.

Gospodarka rozwijała się na różnych etapach, w zależności od zaboru. Wpływ na to miała odmienna polityka władz, a także zaangażowanie lokalnych działaczy w sprawy gospodarcze i społeczne.

W zaborze rosyjskim rozwijała się działalność gospodarcza. W 1851 r. zniesiono granicę celną z Rosją. W 1864 r. wprowadzono uwłaszczenie chłopów.

W zaborze pruskim doszło do szybkiego unowocześnienia gospodarki. Powstawały fabryki produkujące narzędzia oraz maszyny rolnicze. Do najważniejszych należały zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Ilustracja 1. Hipolit Cegielski. Wikipedia

Wprowadzono uwłaszczenie chłopów. Zakładano spółdzielnie i banki wspomagające ich działalność.

W zaborze austriackim gospodarka rozwijała się najsłabiej. Dla wielu osób jedynym rozwiązaniem stała się emigracja zarobkowa. Wyjeżdżano głównie do Ameryki Północnej.

Ilustracja 2. Emigracja za chlebem. Wikipedia

Rozwijał się również ruch spółdzielczy, umożliwiający realizację przedsięwzięć.

Ilustracja 3. Franciszek Stefczyk. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
  2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 112. – 12 minut.
  4. Podsumowanie: Uczniowie polscy. Napisz w zeszycie informację na temat rozwoju gospodarczego ziem polskich.

Uczniowie cudzoziemscy: Napisz w zeszycie krótkie wyjaśnienie kim był Hipolit Cegielski i Franciszek Stefczyk.

  • Przeanalizuj infografiki.
  • Naucz się tego tematu.
  • Prześlij pracę pisemną do piątku włącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).