Omawiamy rozwój kolonializmu w XIX wieku – przyczyny i skutki

Temat: Omawiamy rozwój kolonializmu w XIX wieku – przyczyny i skutki .

Cele lekcji: Poznasz przyczyny i skutki ekspansji kolonialnej w XIX w.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam przyczyny ekspansji kolonialnej w XIX wieku.
 2. Wymieniam imperia kolonialne i ich kolonie.
 3. Wyjaśniam pojęcia: kolonializm, kolonie, imperium kolonialne.

Od czasów wielkich odkryć geograficznych największe europejskie państwa dążyły do podboju zamorskich krain. Zaczęły powstawać imperia kolonialne – metropolie – państwa, do których należały poszczególne kolonie. Proces kolonizacji w XIX wieku objął głównie Afrykę i Azję.

Kolonializm to polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych oraz wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych.

Kolonie to posiadłość państwa znajdująca się poza jego granicami i podlegająca bezpośredniej zależności politycznej i gospodarczej.

Imperium kolonialne – imperium, które składa się z państwa macierzystego oraz kolonii, położonych zazwyczaj w różnych częściach świata. 

Ilustracja 1. Kolonializm w XIX wieku. Wikipedia

Przyczyny ekspansji kolonialnej:

 1. zdobycie nowych ziem
 2. pozyskanie taniej siły roboczej
 3. opanowanie ważnych szlaków komunikacyjnych i handlowych
 4. zwiększenie zysków
 5. wykorzystanie surowców naturalnych i rynków zbytu
 6. podkreślenie wyższości cywilizacyjnej Europy nad innymi terytoriami.

Największe mocarstwa kolonialne to:

 1. Wielka Brytania
 2. Francja
 3. Belgia
 4. Hiszpania
 5. Holandia
 6. Niemcy
 7. Włochy
 8. Rosja
 9. Stany Zjednoczone.

Skutki ekspansji kolonialnej:

 1. zanik kultur i lokalnych tradycji
 2. wyniszczenie grup ludności, które przeciwne były kolonizacji
 3. zniszczenie środowiska
 4. rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych
 5. rozpowszechnienie systemu edukacyjnego
 6. rozwój gospodarczy – dostęp mieszkańców kolonii do osiągnięć cywilizacyjnych w Europie
 7. rozwój komunikacji i szlaków handlowych.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 76-79. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie informacje na temat:
 5.  Przyczyny ekspansji kolonialnej w XIX wieku.
 6. Skutki ekspansji kolonialnej w XIX wieku.
 7. Największe mocarstwa kolonialne w XIX wieku.
 8. Jak przebiegał proces kolonizacji Azji, a jak Afryki? – 12 minut.
 9. Przeanalizuj mapę i infografiki – 4 minuty.
 10. Naucz się tego tematu.
 11. Prześlij informacje przez formularz kontaktowy.