Omawiamy skutki II wojny światowej

Temat: Omawiamy skutki II wojny światowej.

Cele lekcji: Poznasz sytuację międzynarodową w Europie II wojny światowej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam i wyjaśniam skutki II wojny światowej.
  2. Wyjaśniam znaczenie terminów: układ dwubiegunowy, procesy norymberskie, plan Marshalla.
  3. Przypominam co to jest Wielka Trójka i kto wchodził w jej skład.

Po II wojnie światowej ukształtował się układ dwubiegunowy – rywalizacja o wpływy między dwoma mocarstwami: ZSRS i USA.

Ilustracja 1. Europa po II wojnie światowej. Wikipedia

Procesy norymberskie – Międzynarodowy Trybunał Wojskowy sądził głównych nazistowskich przywódców.

Ilustracja2. Procesy norymberskie. Wikipedia.

W 1947 r. prezydent USA ogłosił plan amerykańskiej pomocy gospodarczej dla Europy tzw. plan Marshalla.

Wielka Trójka:

Ilustracja 1. Teheran. Wikipedia

Ilustracja 2. Jałta. Wikipedia

Ilustracja 3. Poczdam. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 102-106– 8 minut.
  3. Przypomnij sobie z lekcji wcześniejszych gdzie odbyły się konferencje pokojowe i kto wchodził w skład Wielkiej Trójki. Napisz w zeszycie– 8 minut.
  4. Napisz w zeszycie informację: Skutki II wojny światowej (najmniej 10)– 15 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu ).