Omawiamy skutki Powstania Kościuszkowskiego

Klasa VI – lekcja nr 2

Temat : Omawiamy skutki Powstania Kościuszkowskiego.

Kryteria sukcesu:

 1. Wiem kim był Tadeusz Kościuszko i jaką pełnił funkcję.
 2. Wyjaśniam pojęcia: insurekcja, kosynierzy, uniwersał (przypomnienie).
 3. Wymieniam najważniejsze bitwy i określam ich czas.
 4. Wymieniam przyczyny klęski powstania.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz skutki insurekcji.

Materiał wprowadzający;

Po zwycięstwie Polaków pod Racławicami, sytuacja powstańców zaczęła się pogarszać. Państwa zaborcze skierowały ogromne siły wojska, które było dobrze wyposażone.

10 października 1794 r. powstańcy rozegrali bitwę pod Maciejowicami, która zakończyła się dotkliwą dla nich klęską. W listopadzie 1794 r. zaborcy zajęli Warszawę i powstanie upadło. Naczelnik powstania – Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli. Skutkiem klęski był trzeci rozbiór Polski.

Źródło – www.epodreczniki.pl
Źródło – www.epodreczniki.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem.
 3. Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku 177.
 4. Napisz w zeszycie do jakiego wydarzenia nawiązuje ilustracja nr 1.
 5. Napisz w zeszycie kto jest przedstawiony na ilustracji 2.
 6. Na podstawie przesłanego materiału i treści z podręcznika napisz w zeszycie 2 przyczyny klęski powstania.
 7. Przerysuj poniższą tabelę do zeszytu i ją uzupełnij: wpisz P – prawda, F – fałsz
Powstanie kościuszkowskie zakończyło się zwycięstwem Polaków.    
Państwa zaborcze miały słabo wyposażone wojska.    
Bitwa pod Maciejowicami zakończyła się klęską dla Polaków.    
Kosynierzy to chłopi uzbrojeni w kosy.    
Tadeusz Kościuszko nie dostał się do niewoli.    

Informację o wykonanej pracy proszę przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się poniżej

Praca dla chętnych uczniów!!!

Pamięć o Kościuszce
Rodacy pamiętali o czynach Kościuszki. Trzydzieści lat po powstaniu mieszkańcy Krakowa postanowili uczcić wielkiego bohatera. Przez trzy lata budowali ku jego czci kopiec, który stoi w Krakowie do dzisiaj. Również w innych polskich miastach na cześć Naczelnika powstania wznoszono specjalne kopce. Pamięć o wielkim polskim bohaterze przetrwała również poza granicami kraju. Polski podróżnik Paweł Strzelecki, przemierzający w XIX wieku dzikie wówczas tereny Australii, najwyższy szczyt tego kontynentu nazwał Górą Kościuszki.
Nazwa ta przetrwała do dziś.

Kopiec ku czci Tadeusz Kościuszki w Krakowie.
Wizzard, Kopiec ku czci Tadeusza Kościuszki w Krakowie, 2006, fotografia, domena publiczna.
Góra Kościuszki w Australii.
Troy Thomas, Góra Kościuszki w Australii, 2006, fotografia, 2006, licencja: CC BY-SA 3.0