Omawiamy skutki rozbicia dzielnicowego Polski

Temat: Omawiamy skutki rozbicia dzielnicowego Polski

Cel lekcji: Poznasz skutki  rozbicia dzielnicowego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki rozbicia dzielnicowego.
  2. Wyjaśniam  co się wydarzyło w 1241 r.

Okres rozbicia dzielnicowego na mocy decyzji Bolesława Krzywoustego zawartej w jego Testamencie, był dla Polski bardzo niekorzystnym czasem.

Ilustracja 1. Bolesław Krzywousty. Wikipedia

Ogromnym zagrożeniem dla Polaków był Zakon Krzyżacki, który stawał się potęgą.

Ilustracja 2. Konrad Mazowiecki. Wikipedia

Podzielone ziemie polskie stawały się łatwym łupem obcych najazdów. W 1241 r. ziemie polskie zostały najechane przez Mongołów, których w Europie nazywano Tatarami.

Ilustracja 3. Mongołowie. Wikipedia   

Ilustracja 4. Mongołowie. Wikipedia

Najeźdźcy zaatakowali południe Polski, dokonując licznych zniszczeń.

 Do główne bitwy doszło pod Legnicą. Starcie zakończyło się klęską Polaków, a sam książę Henryk Pobożny poległ w walce.

Ilustracja 5. Mongołowie. Wikipedia       

Ilustracja 6. Mongołowie. Wikipedia

Ilustracja 7. Henryk Pobożny. Wikipedia

Brak silnej władzy centralnej w okresie rozbicia dzielnicowego doprowadził do utraty Pomorza Zachodniego i Gdańskiego. Utrudniał też zapewnienie należytej ochrony ludności przed wrogimi najazdami.

Jednocześnie był to okres rozwoju gospodarczego i lokacji wielu miast i wsi.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 196-197. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy: Napisz w zeszycie co się wydarzyło w 1241 r? Wypisz wszystkie skutki rozbicia dzielnicowego Polski.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: Napisz w zeszycie co się wydarzyło w 1241 r? Wypisz wszystkie 2 skutki rozbicia dzielnicowego Polski.

  1. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  2. Naucz się tego tematu.