Omawiamy skutki rozwoju gospodarczego II R

Temat: Omawiamy skutki rozwoju gospodarczego II RP.

Cel lekcji: Poznasz wybrane skutki działań gospodarczych II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Opowiadam o budowie portu w Gdyni i jego znaczeniu w rozwoju gospodarczym II RP.
  2. Wyjaśniam określenie Wolne Miasto Gdańsk.

Ilustracja 1. II RP. Wikipedia

Budowa portu w Gdyni.

Za formalny początek Portu Gdynia uznaje się datę 23 września 1922 roku. Głównym projektantem i budowniczym portu został inżynier Tadeusz Wenda. Na stanowisku tym pozostał do 1932 roku.

Ilustracja 4. Port w Gdyni. Wikipedia

Olbrzymie zasługi dla rozwoju portu w Gdyni wniósł Eugeniusz Kwiatkowski, który jako minister przemysłu i handlu w latach 1926–1930 zdobył na budowę portu olbrzymie fundusze.

Ilustracja 5. Eugeniusz Kwiatkowski. Wikipedia

Dzięki temu Gdynia szybko stała się jednym z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Rozwijała się też jako nowoczesne miasto. Port wGdyni przyczynił się do rozwoju handlu morskiego. Możliwe było również podróżowanie statkami z Gdyni do innych krajów. Budowa nowego portu przyczyniła się również do eksportu węgla ze Śląska do innych krajów drogą morską. Dlatego też budowa portu miała ogromne znaczenie dla rozwoju kraju.

Wolne Miasto Gdańsk.

Wolne Miasto Gdańsk to autonomiczne miasto – państwo funkcjonujące w okresie międzywojennym pod ochroną Ligi Narodów. Było to jedno z postanowień traktatu wersalskiego w kwestii ustalenia granicy polsko – niemieckiej. Kompromis ten nie zadowolił ani Polaków, ani Niemców.

 

Ilustracja 10. Herb Gdańska. Wikipedia      

Ilustracja 11. Flaga Gdańska. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Wypisz do zeszytu skutki budowy portu w Gdyni. Wyjaśnij określenie Wolne Miasto Gdańsk.
  6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Wypisz do zeszytu 2 skutki budowy portu w Gdyni. Wyjaśnij pod czyją ochroną było Wolne Miasto Gdańsk w okresie międzywojennym.
  7. Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).