Omawiamy skutki unii polsko – litewskiej

Temat: Omawiamy skutki unii polsko – litewskiej.

Cel lekcji: Poznasz wybrane skutki unii polsko – litewskiej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam skutki unii polsko – litewskiej.
  2. Wyjaśniam kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem.

Krzyżacy zdawali sobie sprawę, że unia polsko – litewska jest skierowana przeciwko nim.

Decydującym wydarzeniem wojny polsko krzyżackiej w latach 1409 – 1410 była bitwa pod Grunwaldem.

Ilustracja 1. Bitwa pod Grunwaldem. Wikipedia

Do decydującego starcia doszło 15 lipca 1410 r. Walczyło w niej ponad 50 tysięcy uczestników. Armią polsko – litewską dowodził Władysław Jagiełło i wielki książę Litwy Witold.

Ilustracja 2.3. Król Władysław Jagiełło i książę Witold. Wikipedia

Starcie zakończyło się zwycięstwem wojsk polsko – litewskich.

W 1411 r. w Toruniu zawarto pokój, na mocy którego Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, Litwa Żmudź. Pomorze Gdańskie w dalszym ciągu pozostało w rękach krzyżackich.

Ilustracja 4. Pokój w Toruniu. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 172 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Napisz w zeszycie informację: przyczyny i skutki wojny z Zakonem oraz wyjaśnienie daty 15.07.1410 r.
  6. Uczniowie z opiniami, orzeczeniami, cudzoziemscy – Napisz w zeszycie informację: przyczyny i skutki wojny z Zakonem oraz wyjaśnienie daty 15.07.1410 r.
  7. Nie przesyłaj informacji zwrotnej.