Omawiamy skutki upadku Księstwa Warszawskiego

Klasa VI – lekcja 18

Temat: Omawiamy skutki upadku Księstwa Warszawskiego.

Cel w języku ucznia: Poznasz skutki upadku Księstwa Warszawskiego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam skutki upadku Księstwa Warszawskiego.

Materiał wprowadzający.

Księstwo Warszawskie stanowiło wysunięty najdalej na wschód przyczółek cesarstwa Napoleona I. Pozwalało mu kontrolować obszar sięgający aż do linii Bugu, toteż jego najważniejszą instytucją była stała armia. Podobnie jak polityka zagraniczna Księstwa, była ona całkowicie podporządkowana Cesarzowi Francuzów. Uczestniczyła w kolejnych kampaniach epoki napoleońskiej, przemierzając za Napoleonem rozległe połacie Europy.
Gdy w 1812 r. Napoleon wyruszył na Rosję, Polacy byli pełni nadziei na odbudowę niepodległego państwa. Wojska Księstwa Warszawskiego wsławiły się w bitwie pod Borodino, podczas zdobywania Moskwy, w bitwie nad Berezyną. Jedna k klęska Napoleona pod Lipskiem przesądziła o losie Księstwa Warszawskiego. Zostało ono zlikwidowane w 1815 r.

Ilustracja nr 1. Upadek Księstwa Warszawskiego. Domena publiczna.pl

UPADEK KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Ilustracja nr 2. Upadek Księstwa Warszawskiego. Domena publiczna.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 20 minut).

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (6 minut )
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami w podręczniku –str 210- 6 minuty.

Proszę  nie przesłać z tego tematu informacji zwrotnej.